Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

BABB1.jpg

Н.І. Деревягіна, Д.В. Приходченко, В.О. Соцков, М.В. Трегуб

Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій. М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», – 2020. – 175 с.

BABB1.jpg

Рябчій В.В., Трегуб М.В..  

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників – довідковий посібник; М-во освіти і науки України, Дніпро : НТУ «ДП», 2018. –144 с.

BABB1.jpg

Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб М.В..   

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів : довідковий посібник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 140 с.
BABB1.jpg

Рябчій В.В., Трегуб М.В.. 

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників  – довідковий посібник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2016. –104 с.

BABB1.jpg

Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб Ю.Є. 
Основи теорії спотворень : навч. посіб. 2-ге вид. доп. і виправл.; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 110 с.

BABB1.jpg

Рябчій В.А., Рябчій В.В. 

Землевпорядні вишукування у містах: навч. посіб. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 165 с.

Tregub.jpg

Трегуб М.В.

Формування просторової інформації для державного земельного кадастру: Монографія – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 136 с. 

BABB1.jpg

Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб Ю.Є.
Основи теорії спотворень: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 96 с.


Основи теорії ймовірностей та математичної статистики для геодезистів

Євсєєва Е.М., І.І. Міщенко
Основи теорії ймовірностей та математичної статистики для геодезистів: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 244 с.

Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж

Рябчій В.А., Рябчій В.В.
Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с. 

Теорія похибок вимірювань

Рябчій В.А., Рябчій В.В.
Теорія похибок вимірювань: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

SWScan00046.jpg

Antipenko G., Ryabchiy V.

Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт