Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

  проводить у 2021 році набір студентів   

на перший курс денної та заочної форм навчання
за спеціальністю 

193. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Освітня програма «Геодезія та землеустрій»

Ступінь: бакалавр, магістр.

Форми навчання: денна, заочна. 

Прийом здійснюється для навчання на місця за державним замовленням та договорами для підготовки за ступенями освіти:

 • бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітнім рівем молодший спеціаліст (молодший бакалавр) – за скороченою формою навчання;
 • магістра на основі ступеня бакалавра.

Термін навчання для денної та заочної форми навчання ступеня бакалавр

 • 3 роки 10 місяців на базі повної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст».

Ліцензійний обсяг набору:

 • денна форма: 50 осіб;
 • заочна форма: 50 осіб.


Фахівці в галузі землеустрою і кадастру затребувані сучасним ринком праці насамперед як інженери-землевпорядники, діяльність яких пов’язана із землеустроєм, як картографи і геодезисти, що виконують інженерно-геодезичне забезпечення об’єктів будь-якого призначення розташованих на поверхні Землі, а також як оцінювачі земельних ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомого майна.

Підготовка фахівців із землеустрою і кадастру та оцінки земель орієнтована на сучасні технології і включає:

 • поглиблене вивчення геодезії;
 • топографії;
 • комп’ютерної обробки результатів вимірів;
 • технології знімання земної поверхні за допомогою супутникових навігаційних пристроїв (GPS-технологій).

Багато уваги приділяється вивченню сучасних геоінформаційних систем і технологій цифрової картографії із широким використанням у навчальному процесі інформаційних технологій і обчислювальної техніки. 

Юридичний супровід питань землекористування забезпечується вивченням нормативно-правової основи землеустрою. Додатково до програми навчання студенти отримують глибокі знання з економіки, організації і менеджменту в сфері землеустрою.

У процесі своєї професійної діяльності фахівці з землеустрою і кадастру виконують топографо-геодезичні і кадастрові роботи, планування використання земель і забезпечення охорони навколишнього середовища, експертної грошової оцінки земель і нерухомості,складання документації із землеустрою, вирішення земельних спорів.

Випускники даної спеціальності обіймають посади в структурах 

 • виконавчої влади і місцевого самоврядування, що займаються питаннями землекористування і земельного кадастру, 
 • іпотечних банківських установах,
 • організаціях, що здійснюють геодезичне забезпечення проектування і будівництва об’єктів різного призначення тощо.

Кафедра забезпечена сучасним геодезичним обладнанням, комп'ютерним класом та відповідним спеціальним програмним забезпеченням.

Кафедрою геодезії щорічно проводиться олімпіада за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» серед студентів старших курсів. Переможці університетської олімпіади беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді, де традиційно посідають призові місця.

Студенти активно беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і форумах з можливістю доповідати і опубліковувати свої роботи в журналах та наукових збірниках.

Навчальні практики після першого та другого курсів навчання проводяться на геодезичному полігоні спортивно-оздоровчого табору «Гірник», який розташований на березі р. Самари в сосновому бору у сел. Орлівщина. Також є можливість проходження практики у  м. Бердянську на березі Азовського моря. Виробничі та передатестаційні практики проводяться в землевпорядних та геодезичних організаціях міста, області та України за розподілом кафедри або за власною ініціативою студентів.

Щорічно проводяться туристичні походи в Новомосковський ліс на р. Самару, концерти до «Дня першокурсника», «Дня студентів», «Дня землевпорядника», «Студентська весна», «Міс та Містер НТУ «ДП», «Випускний бал» тощо.

Додатково студенти мають можливість:

 • навчатися у магістратурі вищої інженерно-економічної школи в Жешуві (Польща) та в інших університетах Європи;
 • паралельно отримати другу вищу освіту за очно-заочною формою навчання;
 • паралельно пройти навчання за магістерськими програмами у ЗВО України;
 • отримати поглиблену комп'ютерну підготовку;
 • отримати звання офіцера на військовій кафедрі;
 • займатися в різних спортивних секціях та брати участь в університетських, міжвузівських та міжнародних змаганнях;
 • займатися в різних гуртках (танці, музика, вокал тощо) в культурно-освітньому центрі НТУ «Дніпровська політехніка»;
 • пройти курс навчання та отримати водійське посвідчення категорії А, В;
 • пройти курс навчання в 10 лінгвістичних центрах університету з вивчення іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, польська, китайська, турецька, грузинська, французька);
 • подорожувати з геолого-туристичним клубом НТУ «Дніпровська політехніка».

Після закінчення спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» випускники мають змогу здати кваліфікаційний іспит та отримати сертифікат інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста на базі НТУ «Дніпровська політехніка».

Під час навчання іногороднім студентам надається гуртожиток.

В університеті є одна з кращих бібліотек міста науково-технічної та художньої літератури, в тому числі в електронному варіанті.

Перелік сертифікатів ЗНО, бали яких враховуються під час вступу на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій:

При вступі на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова (або Українська мова та література);
 • Математика;
 • Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

При вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста:

 • Українська мова (або Українська мова та література);
 • Математика (на місця навчання за кошти державного бюджету);
 • Математика або Історія України (на місця навчання за кошти фізичних, або юридичних осіб).

Також у  конкурсному балі при вступі на основі повної загальної середньої освіти враховується середній бал свідоцтва про освіту, а на основі ОКР  молодшого спеціалістіа - результати фахового іспиту зі спеціальності.

Правила прийому до НТУ «Дніпровська політехніка» за посиланням

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за посиланням

Шановні абітурієнти!
Кафедра геодезії чекає на Вас!

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

facebook.png  

e-mail: riabchii.v.v@nmu.one

Кафедра геодезії: 7 корпус, 11 поверх, кімната 7/1107.

Телефони: (056) 373-07-20, (099) 047-19-69


© 2006-2021 Інформація про сайт