Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ЯК ОБРАТИ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1

WEB-картографія

Скачати

Скачати

2

Інформатика, алгоритмізація та програмування

Скачати

Скачати

3

Електронні інженерно-геодезичні прилади

Скачати

Скачати

4

Земельне право

Скачати

Скачати

5

Оцінка землі та інвестиційний аналіз (частина Інвестиційний аналіз)

Скачати

Скачати

6

Цифрова картографія

Скачати

Скачати

 

 

 

 

МАГІСТР

1

Методологія наукових досліджень у геодезії та землеустрої

Переглянути

Переглянути

2

Математичне моделювання систем

Переглянути

Переглянути

3

Сталий розвиток земель

Переглянути

Переглянути

4

Стратегічне планування у територіальному управлінні

Переглянути

Переглянути

5 Сучасні маркшейдерсько-геодезичні технології та прилади Переглянути Переглянути

6

Менеджмент будівельним підприємством Переглянути

Переглянути

7

Маркшейдерські роботи при будівництві та експлуатації міських підземних споруд

Переглянути

Переглянути

8

Організація і управління в геобудівництві

Переглянути

Переглянути

© 2006-2023 Інформація про сайт