Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1

WEB-картографія

Скачати

Скачати

2

Інформатика, алгоритмізація та програмування

Скачати

Скачати

3

Електронні інженерно-геодезичні прилади

Скачати

Скачати

4

Земельне право

Скачати

Скачати

5

Оцінка землі та інвестиційний аналіз (частина Інвестиційний аналіз)

Скачати

Скачати

6

Цифрова картографія

Скачати

Скачати

 

 

 

 

МАГІСТР

1

Методологія наукових досліджень у геодезії та землеустрої

Скачати

Скачати

2

Математичне моделювання систем

Скачати

Скачати

3

Сталий розвиток земель

Скачати

Скачати

4

Стратегічне планування у територіальному управлінні

Скачати

Скачати

5

 

 

 


© 2006-2022 Інформація про сайт