Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УДК 528.44+349.41

ББК 26.1:65.32-5+67.407+65.240 я73

         Р 98

 

Рекомендовано вченою радою університету як довідковий посібник (протокол № 11 від 06.09.2016).

 

Рябчій В.В.

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників : довідковий посібник / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2016. – 104 с.

 

ISBN 978-966-350-618-0

 

Наведено основні питання, які стосуються виконаня робіт із землеустрою та геодезичних робіт, ведення державного земельного кадастру та їх нормативно-правового забезпечення, перелік основних нормативно-правових актів України та навчальної літератури для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. Містять короткі відповіді з урахуванням чинного законодавства України і навчальної літератури.

Матеріали є складовою частиною курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників і спрямовані на покращення засвоєння інформації під час проходження даного курсу.

УДК 528.44+349.41

ББК 26.1:65.32-5+67.407+65.240 я73

 

ISBN 978-966-350-618-0                    © В.В. Рябчій, М.В. Трегуб, 2016

                                                                  © ДВНЗ “Національни гірничий

університет”, 2016


© 2006-2022 Інформація про сайт