Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

З перших днів існування Катеринославського Вищого Гірничого училища (1899 р.), коли навчальні заняття проводились ще у Потьомкінському палаці, одна з учбових аудиторій була призначена для кабінета геодезії та маркшейдерського мистецтва. На той час геодезію вивчали на гірничому та заводському відділеннях протягом першого і другого семестрів.

ЗорінГорськийДинченко.jpg

Першим викладачем геодезії був інженер шляхів сполученння Татаринов, якого в 1901 р. Замінив гірничий інженер П.К.Соболевський. З 1903 по 1921 рр. Кабінетом, а потім кафедрою геодезії та маркшейдерського мистецтва завідував профессор П.М.Лонтовський.

У 1920 р. з загальної кафедри геодезії та маркшейдерського мистецтва була виділена кафедра геодезії, завідування якою було доручено гірничому інженеру К.А.Зорину. Ассистентами кафедри були гірничі інженери С.Сонин та В.Шумович. У 1924 р. на кафедрі працювали лише викладач К.А.Зорин та ассистент, вчений лісівник І.Расторгуєв.

Лисиця Келль

Завідуючими кафедрою геодезії були: доцент К.А.Зорин (1920-27 рр.), профессор В.К.Нечипоренко (1927-33 рр.), доцент В.П.Горський (1933-37 рр.), доцент А.І.Динченко (1937-41 рр.), профессор І.Г.Кель (1943-44 рр.), доцент І.Г. Лисица (1944-56 рр.), профессор М.В.Стовас (1956-65 рр.), профессор А.І.Осецький (1965-91 рр.), доцент О.Г.Бондарук (1991-2011).

СтовасОсецкий

До 2001 р. кафедра була загальноосвітнью. Але в квітні 2001 р. співробітниками кафедри була ліцензована, а потім й акредитована спеціальність «Землеустрій та кадастр» напрямку підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» на 25 чоловік денної форми навчання. Також існує заочна, вечірня і екстернатна форма навчання. За станом на початок 2010 р. загальний випуск кафедри за чотири роки склав більш ніж 100 спеціалістів. 

БондарукБандурка

На даний час на кафедрі працюють:

 • в.о. завідувача кафедри –  Янкін Олександр Євгенович;
 • професори: Кучин Олександр Сергійович, Рябчій Владислав Валерійович
 • доценти: Заболотна Юлія Олександрівна,  Зуска Ада Василівна, , Рябчій Валерій Архипович, Трегуб  Юлія Євгенівна;
 • старші викладачі: Гойчук Алла Петрівна, Тельнов Вячеслав Геннадійович, Третяк Андрій Геннадійович;
 • асистент – Назаренко Катерина Ростиславівна; 
 • завідувач лабораторії  – Головко Сергій Дмитрович;
 • інженер-програміст – Луценко Олег Миколайович;
 • а також сумісники:

 • професор – Трегуб Микола Володимирович;
 • асистент – Чайка Тетяна Миколаївна; 
 • У вересні 2019 р. в м. Дніпро пройшли офіційні заходи зі святкування 120-ї річниці Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" і, зокрема, однієї з п’яти його найстарійших кафедр – кафедри геодезії.

  Завідувачі кафедри геодезії

  заведующие

  Кафедра геодезії 2000 р.jpg

  SWScan2.jpg
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт