Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

184 Гірництво

Геодезія 

185 Нафтогазова інженерія та технології

Геодезія

Навчальна практика (геодезична)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Планування міст і управління територіями

193 Геодезія та землеустрій

Вища геодезія

Геодезія

Екологія земельних ресурсів

Планування міст і управління територіями

Інженерна геодезія

Інженерно-геодезичні спостереження

Картографія

Комплексна оцінка землі і нерухомості

Методологія наукових досліджень

Метрологічне забезпечення геодезичного виробництва та сертифікація робіт із землеустрою

Моніторинг та охорона земель

Нарисна геометрія і топографічне креслення

Організація і управління виробництвом

Основи рекультивації земель

Оцінка землі та інвестиційний аналіз

Практикум з реєстрації земельних ділянок

Професіні функції та задачі магістрів

Сталий розвиток земель

Супутникова геодезія та сучасні геодезичні прилади, ч.1

Супутникова геодезія та сучасні геодезичні прилади, ч.2

Сучасні геодезичні технології та прилади

Технологія виробництва у галузі

Технологія рішення прикладних задач за допомогою ГІС

Топографічне креслення

Топографія

Управління земельними ресурсами

Фотограмметрія© 2006-2020 Інформація про сайт