Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1 курс

1

Геодезія з основами топографії та картографії

Скачати

Скачати

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 184 ГІРНИЦТВО

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1 курс

1

Геодезія

Скачати

Скачати

2

Навчальна практика (геодезична)

Скачати


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 185 НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1 курс

1

Геодезія

Скачати

Скачати

2

Навчальна практика (геодезична)

Скачати


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1 курс

1

Інженерна геодезія

Скачати

Скачати

2

Навчальна практика з геодезії

Скачати


3 курс

1

Планування міст і управління територіями

Скачати

Скачати

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Назва дисципліни

Програма

Силабус

БАКАЛАВР

1 курс

1

Геодезія

Скачати

Скачати

2

Комп’ютерні офісні технології

Скачати

Скачати

3

Нарисна геометрія і топографічне креслення

Скачати

Скачати

4

Навчальна практика з геодезії

Скачати

2 курс

1

Картографія

Скачати

Скачати

2

Топографія

Скачати

Скачати

3

Метрологічне забезпечення геодезичного виробництва та сертифікація робіт із землеустрою

Скачати

Скачати

4

Нормативно-правове забезпечення робіт із землеустрою

Скачати

Скачати

5

Фотограмметрія

Скачати

Скачати

6

Супутникова геодезія та сучасні геодезичні прилади

Скачати

Скачати

Скачати

7

Математична обробка геодезичних вимірів

Скачати

Скачати

8

Курсова робота з математичної обробки геодезичних вимірів

Скачати

Скачати

9

Навчальна практика з топографії

Скачати

 

 

 

 

3 курс

1

Землеустрій

Скачати

Скачати

2

Вища геодезія

Скачати

Скачати

3

Інженерна геодезія

Скачати

Скачати

4

Комплексна оцінка землі і нерухомості

Скачати

Скачати

5

Планування міст і управління територіями

Скачати

Скачати

6

Екологія земельних ресурсів

Скачати

Скачати

7

Виробнича практика

Скачати

4 курс

1

Технологія виробництва у галузі

Скачати

Скачати

2

Державний земельний кадастр

Скачати

Скачати

3

Землевпорядні вишукування і проектування

Скачати

Скачати

4

Курсовий проект із землевпорядних вишукувань

Скачати

Скачати

5

Оцінка землі та інвестиційний аналіз

Скачати

Скачати

6

Основи рекультивації порушених земель

Скачати

Скачати

7

Передатестаційна практика

Скачати

МАГІСТР

1

Геоінформаційні технології в кадастрових системах

Скачати

Скачати

2

Геодезичне забезпечення робіт з землеустрою

Скачати

Скачати

3

Управління земельними ресурсами

Скачати

Скачати

4

Моніторинг та охорона земель

Скачати

Скачати

5

Практикум з реєстрації земельних ділянок

Скачати

Скачати

6

Професійні функції та задачі магістра

Скачати

Скачати

7

Виробнича практика

Скачати

8

Передатестаційна практика

Скачати

 

© 2006-2023 Інформація про сайт