Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт

Приклади тем кваліфікаційних робіт магістрів

1. Визначення категорій земель за основним цільовим призначенням земельних ділянок, що можуть належати до декількох категорій.

2. Використання безпілотних літальних апаратів під час контролю за станом земель сільськогосподарського призначення.

3. Дослідження визначення точності площ земельних ділянок у разі їх поділу.

4. Напрями зміни цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення. 

5. Особливості виконання робіт із землеустрою та ведення кадастрів в Україні та Анголі. 

6. Особливості визначення охоронних зон підземних комунікацій в Україні. 

7. Особливості виконання бонітування ґрунтів в Україні.

8. Особливості виконання рекультивації земель в Україні.

9. Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності в Україні.

10. Особливості моніторингу земель промисловості у містах.

11. Особливості управління земельними ресурсами лісогосподарського призначення в Україні.

12. Особливості управління землями сільськогосподарського призначення у Донецькій області (на прикладі агрохолдіга ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ”).

13. Особливості управління порушеними землями в Україні (на прикладі Дніпропетровської області).

14. Особливості формування земель об’єднаних територіальних громад у Дніпропетровській області.

15. Проблеми відведення земельних ділянок під об’єкти енергетики та їх сталого використання в промислових містах (досвід Німеччини та України).

16. Удосконалення змісту землевпорядної та геодезичної документації.

17. Управління земельними ресурсами у межах санітарно-захисних зон промислових підприємств.

© 2006-2020 Інформація про сайт