Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва дисципліни

Посилання на платформу MOODLE

БАКАЛАВР

1 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

1

Геодезія з основами топографії та картографії

Посилання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 184 ГІРНИЦТВО

1

Геодезія

Посилання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 185 НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

1

Геодезія

Посилання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

1

Інженерна геодезія

Посилання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1

Геодезія

Посилання

2

Комп’ютерні офісні технології

Посилання

3

Нарисна геометрія і топографічне креслення

Посилання

2 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1

Картографія

Посилання

Посилання

Посилання

2

Цифрова картографія

Посилання

3

Електронні інженерно-геодезичні прилади

Посилання

4

Земельне право

Посилання

5

Топографія

Посилання

6

Метрологічне забезпечення геодезичного виробництва та сертифікація робіт із землеустрою

Посилання

7

Нормативно-правове забезпечення робіт із землеустрою

Посилання

8

Фотограмметрія

Посилання

9

Супутникова геодезія та сучасні геодезичні прилади

Посилання

10

Математична обробка геодезичних вимірів

Посилання

Посилання

Посилання

3 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

1

Планування міст і управління територіями

Посилання 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1

Землеустрій

Посилання

2

Вища геодезія

Посилання

3

Інженерна геодезія

Посилання

4

Комплексна оцінка землі і нерухомості

Посилання

5

Планування міст і управління територіями 19

Посилання

6

Екологія земельних ресурсів 19

Посилання

4 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1

Технологія виробництва у галузі

Посилання

2

Державний земельний кадастр

Посилання

3

Землевпорядні вишукування і проектування

Посилання

4

Оцінка землі та інвестиційний аналіз 19

Посилання

5

Основи рекультивації порушених земель 18

Посилання

МАГІСТР

5 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1

Геоінформаційні технології в кадастрових системах

Посилання

2

Геодезичне забезпечення робіт з землеустрою

Посилання

3

Управління земельними ресурсами

Посилання

4

Моніторинг та охорона земель

Посилання

5

Практикум з реєстрації земельних ділянок

Посилання

6

Професійні функції та задачі магістра

Посилання

7

Методологія наукових досліджень у геодезії та землеустрої

Посилання

8

Математичне моделювання систем

Посилання


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт