Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ


Випускова кафедра

Геодезії

Про спеціальність

Підготовку фахівців у галузі геодезії та землеустрою орієнтовано на сучасні технології, що передбачає поглиблене вивчення новітніх методів знімання земної поверхні за допомогою супутникових навігаційних приладів (GNSS-технологій), а також сучасних геоінформаційних систем і засобів цифрового картографування.

Юридичний супровід геодезії, землеустрою та кадастру потребує дотримання норм земельного права та застосування відповідних нормативно-правових актів України. Під час навчання студенти набувають глибоких знань з економіки, організації виробництва і менеджменту у сфері землеустрою.

У процесі своєї професійної діяльності фахівці мають виконувати топографо-геодезичні та кадастрові роботи, планувати використання земель, обґрунтовувати та забезпечувати охорону навколишнього середовища, здійснювати нормативну й експертну грошову оцінку земель і нерухомості, розробляти документацію із землеустрою, вирішувати земельні спори тощо.

Фахівці з геодезії та землеустрою завжди мають попит на ринку праці України. Це стосується інженерів-землевпорядників, діяльність яких пов’язана із землеустроєм. Добрі перспективи працевлаштування мають інженери-геодезисти, які виконують інженерно-геодезичне забезпечення будівництва та геодезичний супровід об’єктів будь-якого призначення, що розташовані на, над і під поверхнею Землі.

Після присвоєння студентам ступеня магістра, вони мають змогу скласти кваліфікаційний іспит з отриманням сертифіката інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста, і надалі раз на чотири роки проходити підвищення кваліфікації, у тому числі на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Освітні програми:

·               Геодезія та землеустрій (бакалаврат);

·               Геодезія та землеустрій (магістратура).

Основні навчальні дисципліни

·               Геодезія

·               Цифрова картографія

·               Фотограмметрія

·               Інженерна геодезія

·               Земельне право

·               Державний земельний кадастр

·               Комплексна оцінка землі та нерухомого майна

·               ГІС і бази даних

·               Обробка та дешифрування космічних зображень

·               Землевпорядні вишукування та проектування

Практична підготовка

– після 1-го курсу навчальна геодезична практика в СОТ «Гірник» або на навчальному геодезичному полігоні у м. Дніпро;

– після 2-го курсу навчальна топографічна практика в СОТ «Гірник» або на навчальному геодезичному полігоні у м. Дніпро;

– після 3-го курсу перша виробнича на підприємствах м. Дніпро та України;

– наприкінці 4-го курсу – передатестаційна практика на підприємствах м. Дніпро та України;

– після 1-го року магістратури – друга виробнича і передатестаційна практики на підприємствах м. Дніпро та України.

Під час навчальних і виробничих практик студенти набувають практичних навичок у розробленні документації із землеустрою, виконанні польових геодезичних робіт та їх опрацюванні.

Більшість студентів після першої виробничої практики працюють за спеціальністю, поєднуючи навчання з роботою.

Випускники працюють

У структурах виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань землеустрою та земельного кадастру, в іпотечних банківських установах та організаціях, що здійснюють геодезичне забезпечення проектування й будівництва об’єктів різного призначення тощо. Ще під час навчання 100% випускників мають пропозиції з працевлаштування.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт