Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПРАЦІ

2022

Petrakovska, O. S., Trehub, M. V., Trehub, Y., & Zabolotna, Y. O. (2022). PLANNING MODELS OF SANITARY PROTECTION ZONES AROUND MODE-FORMING OBJECTS. Scientific Bulletin of National Mining University, 37(5).

Трегуб, М., Зуска, А., & Трегуб, Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРОЇДА РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН. Містобудування та територіальне планування, (81), 347–359. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.347-359

Serhii Vynohradenko, Arkadii Siedov, Mykola Trehub, Yuliia Zakharchenko, Yuliia Trehub Features of Providing Engineering and Infrastructure Objects with Geospatial Information. Review of Economics and Finance, 2022, 20, 639-646.

Трегуб, М.,  Трегуб, Ю., Заболотна Ю. & Янкін О. (2022). ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН. Просторовий розвиток, (1), 268-274.

2021

Trehub Y., Frolov V., Kondratyuk I. Scientific and practical approaches to the definition of land monitoring. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. No 62. P. 46-48.

Vabuolytė, V., Burinskienė, M., Sousa, S., Petrakovska, O., Trehub, M., & Tiboni, M. (2021). Increase in the Value Added of Land Due to the Establishment of Industrial Parks. Sustainability 2021, 13, 8541.

2020

O.Petrakovska, M. Trehub, Y.Trehub, O. Yankin Determining and determinable factors influencing the size of zone of land-use restriction. Mining of mineral deposits, 14 (1), 2020. Р.107-111. http://mining.in.ua/2020vol14_1_13.html

2019

Innovative resource-saving method of explosive destruction of complex-structural ferruginous quartzites // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Petrosani, Romania, 2019. P.44-62. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-6.pdf

Investigation of the influence of soil strength properties physical nonlinearity on the calculated resistance of the foundation O. Shashenko, V. Shapoval, O. Kovrov, A. Skobenko, O. Tiutkin, K. Babii, O. Samorodov, S. Slobodyanyuk // Східно-Європейський журнал передових технологій. №6/7(102) 2019. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184946. (Scopus)

Substantiating a technique to process hard rock involving extraction of valuable components and use of wastes to form mesorelief / Обгрунтування способу переробки скельних порід з вилученням корисних компонентів та використання відходів для формування мезорельєфу / Kateryna BabiiOlexandr Ikol and Yevhenіy Malieiev // ScopusE3S Web of Conferences Volume 109 (2019) International Conference Essays of Mining Sciences and PracticeDniproUkraineJune 25-27, 2019. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900003. (Scopus)

І.Тревого, В.Рябчій, М.Трегуб, Ю.Трегуб Про встановлення меж охоронних зон режиутворюючих об'єктів. GEOFORUM’2019: тези доповідей 24 Міжнародної науково-технічної конференції (10 квітня 2019). С.19-20. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/49662/2/2019_Trevoho_I-Pro_vstanovlennia_mezh_okhoronnykh_19-20.p...

Трегуб Ю.Є. Обґрунтування моделей державної реєстрації санітарно-захисних зон в державному земельному кадастрі. Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна», (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року) – Д.: НТУ "ДП", 2019. – С. 6-38 – 6-39.

Аналіз оцінки точності проекту лінійно-кутової мережі за виміряними величинами / Зуска А.В., Бровко С. // Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів аспірантів і молодих вчених "Наукова весна". - Дніпро, 28-26 квітня 2019 року – Д.:НТУ «ДП», 2019. –  С. 65 – 66.  

Аналіз підходів розрахунку земельної ренти земель сільськогосподарського призначення // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П.  // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – Том 6, с. 6-10 – 6-11.

Визначення крену флагштоку / Литовченко М.С., Гойчук А.П., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. – Том 6, с. 6-24 – 6-25.

Обчислення об’ємів земляних робіт для вертикального планування рельєфу при проведенні інженерно-меліоративних заходів / А.В.Зуска, Гапіч Г.В. // Меліорація і водне господарство. Інститут водних проблем і меліорації НААН, Вип. 110, № 2, Київ: 2019.  С. 250 – 257. 

Особливості виконання робіт із землеустрою та ведення кадастрів в Україні та Анголі / Малонда К.Б., Янкін О.Є. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 29 грудня 2019 р.

Про спостереження за стабільністю об’єкта історії та монументального мистецтва у м. Дніпро / Мнішенко Т.В., Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. –  Том 6, с. 6-26 – 6-27.

Систематизація видів відходів на землях промисловості/ Трегуб М.В., Чайка Т.М. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 419-427.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт