Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЯБЧІЙ ВАЛЕРІЙ АРХИПОВИЧ


Дата народження

31 січня 1948 р. (м. Дніпропетровськ)

Адреса
49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1112 

Телефони

+38 056 373-07-20 

Е-mail

RyabchyV@nmu.org.ua 


Посади та доручення

доцент кафедри будівництва геотехніка та геомеханіки

член науково-методичної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

відповідальний за організацію навчальної зі спеціальності, виробничої та передатестаційної практик бакалаврів і виробничої та передатестаційної практик магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання

заступник генерального директора ТОВ фірми «Геора»

член Правління громадської організації «Дніпропетровське регіональне геодезичне товариство»

Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1965-1970 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

відзнака «Шахтарська слава» ІІІ ступеня;

Грамота Дніпропетровського обласного головного управління земельних ресурсів;

Подяка міського голови;

медаль "За відданість університету";

медаль Динника Олександра Миколайовича;

Почесні дипломи та подяки ректора 

Область професійних та наукових інтересів

Теорія похибок та математичне опрацювання результатів вимірів;

Точність визначення координат вершин кутів поворотів і площ земельних ділянок;

Правові та процедурні проблеми землеустрою.

Підвищення кваліфікації

 ТОВ фірма «Геора», наказ №1697-л від від 16.09.2015, з 22.09.-19.10.2015. Розширити знання щодо викладання дисциплін з напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" для спеціальності "Землеустрій та кадастр"

Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

Scopus

(понад 120), зокрема основні за останні 5 років:

Research of Compatibility and Systemity of Land Management Terminology / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2018. – Vol. 9. – P. 63-68.

Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб, О.Є. Янкін // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 413-423.

Theory and practice improving of mathematical processing of geodetic measurements for land management and cadaster works / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2017. – Vol. 7. – P. 57-62.

Substantiation of land parcel configuration in buffer zones / V.A. Ryabchii, V.V. Ryabchii, M.V. Trehub, Yu.Ye. Trehub // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Про застосування функції максимальної правдоподібності для обґрунтування методу найменших квадратів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, В.І. Павліщев // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 5-6 (98-99). – С. 23-33.

Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. І (29). – С. 33-38.

Improvement of the procedure of division of rented land parcels in Ukraine / I. Trevoho, V. Riabchii, V. Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2015. – Vol. 3. – P. 44-48.

On the division of leased land parcels / V.A. Riabchii, V.V. Riabchii // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – London : CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2015. – P. 445-448.

Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб, О.Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. ІІ (30). – С. 36-39.

Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2015. – Вип. 81. – С. 74-81.

Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2015. Вип. І (29). – С. 33-38.

Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірів однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 1 (94). – С. 15-22.

Навчально-методичні праці

(понад 15), зокрема основні:

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НГУ, 2017. –140 с.

Основи теорії спотворень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 110 с.

Землевпорядні вишукування у містах / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 165 с.

Основи теорії спотворень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 96 с.

Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України) / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Теорія похибок вимірювань (гриф МОН України) / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Читає лекції з навчальних дисциплін

Геодезичне забезпечення робіт із землеустрою

Практикум з реєстрації земельних ділянок

Землевпорядні вишукування та проектування

Математична обробка геодезичних вимірів© 2006-2022 Інформація про сайт