Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

SWScan09200125.jpg

Картографія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / Н.С. Кашина, Ю.Є. Трегуб, О.Є. Янкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.

SWScan09200125.jpg

Навчальна практика (геодезична). Методичні вказівки до виконання навчальної практики (геодезичної) для бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології / Упоряд.: А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 51 с.

SWScan09200125.jpg

Навчальний посібник з дисципліни "Геодезія" для спеціальностей 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Тельнов В.Г. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. - 316 с.

SWScan09200125.jpg

Вища геодезія. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту бакалаврами денної та заочної форм навчання  спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с.

SWScan09200125.jpg

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для бакалаврів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с. 

SWScan09200125.jpg

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / А.В. Зуска, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с.

Основи інж.геод..jpg

Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Основи інженерної геодезії» Дніпропетровськ: 2009

Інж. геод..jpg

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» Дніпропетровськ: РВК НГАУ – О.Г. Бондарук, А.В. Зуска.

SWScan00045.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Оцінка точності за різницями подвійних рівноточних вимірів” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”. – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2003. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

SWScan00047.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Помилки округлень” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”. – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2003. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

SWScan00048.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Обчислення помилок аргументів за заданою помилкою функції” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”. – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2003. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

SWScan00049.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Оцінка точності за різницями подвійних рівноточних вимірів” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”. – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2003. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

SWScan00050.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Обчислення зворотних ваг функцій” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”. – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2003. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

SWScan00046.jpg

Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002. – Antipenko G., Ryabchiy V.

Основи ФГМ.jpg

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи фотограмметрії» для студентів спеціальності 7.090304 «Землевпорядкування і кадастр». – Дніпропетровськ: РВК НГАУ – О.Г. Бондарук, А.В. Зуска.

SWScan00053.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Математична обробка ряду рівноточних вимірювань однієї величини” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа". – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000. – Рябчій В.А., Рябчій В.В., Бондарук О.Г.

SWScan00052.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Математична обробка ряду нерівноточних вимірювань однієї величини” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа". – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000. – Рябчій В.А., Рябчій В.В., Бондарук О.Г.

SWScan00051.jpg

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Обчислення середніх квадратичних помилок функцій виміряних величин” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа". – Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000. – Рябчій В.А., Рябчій В.В.

© 2006-2023 Інформація про сайт