Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЯНКІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧДата народження

16 квітня 1976 р. (м. Павлоград, Дніпропетровської області)

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1107

Телефони: 

+38 056 373-07-20

Посади та доручення

 • доцент кафедри геодезії;
 • заступник декана;
 • командир ланки обслуговування сховища №12414;
 • відповідальний за роботу базової станції DNMU;
 • відповідальний за проведення І (практичного) туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Землеустрій і кадастр"
 • керівник навчальною практикою на полігоні у СОТ "Гірник"
 • відповідальний за організацію та проведення щорічного свята "День Землевпорядника"

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – «Шахтне та підземне будівництво» (2014 р.)

Тема дисертації: "Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення"

Захист у спеціалізованій Вченій раді Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (2014 р.)

Нагороди і відзнаки

 • Срібна медаль
 • Почесні дипломи та подяки ректора 

Вища освіта

Національна гірнича академія України (1995-2000 рр.)
кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер (диплом з відзнакою)

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (2010-2012 рр.)
кваліфікація – інженер-землевпорядник (диплом з відзнакою)

Аспірантура

Національний гірничий університет
кафедра будівельних технологій і конструкцій (2000-2003 рр.)

Область професійних та наукових інтересів

 • GNSS-технології;
 • Теорія похибок і математична обробка результатів вимірів;
 • Правові та процедурні проблеми землеустрою

Підвищення кваліфікації

 ТОВ фірма "Геора" м.Дніпро, Удосконалення робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій (20.03.2019 - 20.05.2019)

Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

Статті

New Basis Points of Geodetic Stations for Landslide Monitoring / V. Riabchii, M. Tregub, О. Yankin // Mechanics, Materials Science & Engineering. – 2016. – March. – P. 171-177.

Observations of dynamics of landslides within built-up slopes of ravines in the city of Dnipro / Zuska Ada V. Yankin Оleksandr E. Ishutina Anna S. / European journal of Technikal and Natural Sciences / Vienna, 2017. – №2 – P. 15-20.

Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб М.В., О.Є. Янкін // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 413-423.

Petrakovska, O., Trehub, M., Trehub, Yu., & Yankin, O. (2020). Determining and determinable factors influencing the size of zone of land-use restriction. Mining of Mineral Deposits, 14(1), 107-111.

Керівництво науковою роботою студентів (Тези)

Проблема визначення підземних комунікацій для топографічного знімання та шляхи її визначення / Магльона О.О., Янкін О.Є. // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2017 р. –  Том 6, с. 6-12 – 6-13.

Деякі пропозиції щодо проектування охоронних зон під рейковими коліями різного призначення. / Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Матеріали ІX Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна».  – Дніпро, 12-13 квітня 2018 р. –  Том 6, с. 6-22 – 6-23.

Визначення крену флагштоку / Литовченко М.С., Гойчук А.П., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. – Том 6, с. 6-24 – 6-25.

Про спостереження за стабільністю об’єкта історії та монументального мистецтва у м. Дніпро / Мнішенко Т.В., Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. –  Том 6, с. 6-26 – 6-27.

Особливості виконання робіт із землеустрою та ведення кадастрів в Україні та Анголі / Малонда К.Б., Янкін О.Є. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 29 грудня 2019 р.

Тези

Пропозиції щодо вирішення проблем під час погодження меж земельних ділянок / Рябчій В.А., Рябчій В.В., Янкін О.Є., Гойчук А.П., Назаренко К.Р. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 188-193.

Розроблення пропозицій щодо перенесення на місцевість меж зон обмежень специфічної конфігурації / Рябчій В.В., Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є., Янкін О.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 183-187.

Методичні рекомендації

Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Основи інженерної геодезії» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.070907 Землевпорядкування та кадастр / А.В. Зуска, О.Г. Бондарук, О.Є. Янкін. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 24 с.

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для бакалаврів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с.

Навчальна практика (геодезична). Методичні вказівки до виконання навчальної практики (геодезичної) для бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології / Упоряд.: А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 51 с.

Картографія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / Н.С. Кашина, Ю.Є. Трегуб, О.Є. Янкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.

Участь в міжнародних конференціях

1-а віртуальна Міжнародна конференція “Information Technologies in Science & Education”, India, Vellore Institute of Technology, Ukraine, National Mining University, Spain, Universidad De Castilla-La Mancha, Янкін О.Є. 26.09.2017 р.

2-а віртуальна Міжнародна конференція “Information Technologies in Science & Education”, India, Vellore Institute of Technology, Ukraine, National Mining University, Spain, Universidad De Castilla-La Mancha, Italy, University of Rome Tor Vergata, Зуска А.В., Янкін О.Є., 15.11.2017 р.

Участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», Одеський державний аграрний університет, 18-20 квітня 2018 р.

 

Читає лекції з дисциплін:

 1. Топографія
 2. Метрологічне забезпечення геодезичного виробництва та сертифікація робіт із землеустрою
 3. Супутникова геодезія та сучасні геодезичні технології, ч.2
 4. Технологія виробництва в галузі

       Проводить лабораторні/практичні роботи з дисциплін: 

 1. Метрологічне забезпечення геодезичного виробництва та сертифікація робіт із землеустрою
 2. Картографія
 3. Супутникова геодезія та сучасні геодезичні технології, ч.2
 4. Інженерна геодезія
 5. Нарисна геометрія і топографічне креслення
© 2006-2022 Інформація про сайт