Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ТЕЛЬНОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧДата народження

27 січня 1949 р. (м. Відень, Австрія)

Посади та доручення

старший викладач кафедри геодезії

завідувач лабораторією кафедри геодезії

матеріально відповідальна особа кафедри

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19, кім. 1/173

Телефон

+38 (056) 373-07-20

Вища освіта

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема (1971-1976 рр.)

Спеціальність – «Маркшейдерська справа»

кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер

Стаж науково- педагогічної роботи

38 років

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесні дипломи та подяки ректора 

Область професійних та наукових інтересів

Стійкість зовнішніх і внутрішніх відвалів розкритих порід

Підвищення кваліфікації

ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» з 30.04.18 по 29. 06.18 р. За наказом № 159 від 02.05.2018 р. Сформована система компетенцій здобувачів вищої освіти: за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій спеціалізації «Землеустрій та кадастр»; за спеціальністю 184 Гірництво. Удосконаленні робочі програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю: 193 Геодезія та землеустрій спеціалізації «Землеустрій та кадастр»; за спеціальністю 184 Гірництво. Довідка про підсумки стажування Реєстраційний № 19/18 від 29.06.18 р.

Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

А.Ю. Дриженко, В.Г. Тельнов, А.А. Адамчук «Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глубоких кар'єрів.» (Збірник наукових праць НГУ. – 2018.- №53. - С.56-66).

Методичні рекомендації

Навчальний посібник з дисципліни "Геодезія" для спеціальностей 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Тельнов В.Г. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. - 316 с.

Основи рекультивації порушених земель. Методичні рекомендації до виконання лабораторних і контрольних робіт студентами напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / Тельнов В.Г.; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. - 30 с.

Патенти

Патент 37621А «Україна» МПК Е21Ц41/00, Е21Ц41/82. Спосіб заповнення виробленного простору кар'єра / В.І. Батов, А.І. Богданец, В.І. Симоненко, А.Ю. Дриженко, В.Г. Тельнов. «Україна» ; №2000031268; Заяв. 03.03. 2000; опбл. 15.05.2001: - Бюл. №04 

Патент 17407 «Україна» МПК Е21Ц41/26. Спосіб відкритої розробки потужних покладів корисних копалін / В.І. Симоненко, А.Ю. Дриженко, В.Г. Тельнов та ін № 95125115. Заявл. 04.12.1995; опбл. 16.04.2001 р. Бюл. №3 

Читає лекції з навчальних дисциплін

Геодезія (для спеціальності 184 "Гірництво",185 "Нафтогазова інженерія та технології")

Робоча програма

Методичні рекомендації

Основи рекультивації порушених земель

© 2006-2022 Інформація про сайт