Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАЗАРЕНКО КАТЕРИНА РОСТИСЛАВІВНА

Дата народження:

   12 січня  (м. Дніпропетровськ) 

         Посада та доручення: 

   асистент 

   секретар кафедри 

Адреса:

   49005, Україна, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19, кім. 1/105, 7/1107 

 

  Телефони:

   +38 056 373-07-20, +38 056 746-22-00 

 Е-mail:

   Nazarenko.K.R@nmu.one

 Вища освіта:

   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  (2013-2017 рр.) 

кваліфікація – бакалавр з географії (диплом з відзнакою)  

   Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (2017-2018 рр.) 

кваліфікація –інженер-землевпорядник (диплом з відзнакою) 

   Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (2018-2019 рр.) 

освітня програма – Педагогіка вищої школи  (диплом з відзнакою) 

 Підвищення кваліфікації:

   Здобуття вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки, освітня програма – Педагогіка вищої школи у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" (2019 р.)

   Наукові публікації:

 Google scholar

ORCID

      Оцінка реалізації реформи децентралізації влади України / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 15-16 листопада 2018. – Том 6. ­­ C. 6-­­18–6-19.

     Пропозиції щодо вирішення проблем під час погодження меж земельних ділянок/ В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін, А.П. Гойчук, К.Р. Назаренко // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 188-193.

    Аналіз створення об'єднаних територіальних громад протягом 2015-2018 рр. / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Дев'ятої всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12-13 квітня 2018.– Том 6.  C. 6-­­18–6-19.

   Проводить лабораторні заняття з навчальних дисциплін:

    Геоінформаційні технології в кадастрових системах (для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)

   Комп'ютерні офісні технології (для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)

   Геодезія з основами топографії та картографії (для спеціальності 103 Науки про Землю) 

   Геодезія  (для спеціальності 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології) 


© 2006-2022 Інформація про сайт