Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ГОЙЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА


Посади та доручення

Cтарший викладач кафедри геодезії

Профорг кафедри геодезії

Вчений секретар навчально-методичної комісії спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" кафедри геодезії НТУ "Дніпровська політехніка"

Відповідальна за розроблення освітніх програм спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" для бакалаврів і магістрів

Відповідальна за розроблення навчальних планів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

 

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1112

 Телефони

+38 056 373-07-20

 Е-mail

Goichuk.a.p@nmu.one

 Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1984-1989 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер-геофізик

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Срібна медаль;

Почесні дипломи та подяки ректора 

Підвищення кваліфікації

ТОВ фірма «Геора», наказ №1697-л від від 16.09.2015, з 22.09.-19.10.2015. Розширити знання щодо викладання дисциплін з напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" для спеціальності "Землеустрій та кадастр".

Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

Тези

Аналіз земельного податку у населених пунктах, де не проведено нормативну грошову оцінку / Бабій К.В., Магльона О.О., Гойчук А.П. // Збірник праць Третьої  Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-30 – 6-31.

Аналіз методик розрахунку плати за сервітут в межах деяких областей України / Бабій К.В., Головко Є.І.,  Гойчук А.П. // Збірник праць Восьмої всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017». – Дніпро, 27 квітня 2017.– Том 6, C. 6-­­8–6-9.

Аналіз методик бонітування ґрунтів / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. // Збірник праць П’ятої   Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2017. – Том 6, C. 6-­­8–6-9.

 

Зіставлення параметрів методик бонітування ґрунтів / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. // Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених. Присвяченої 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України. 14.03.18. Київ, 2018. С. 263-267.


Пропозиції щодо вирішення проблем під час погодження меж земельних ділянок/ Рябчій В.А., Рябчій В.В., Янкін О.Є., Гойчук А.П., Назаренко К.Р.  Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 188-193.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П.  // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – Том 6, с. 6-10 – 6-11.

Визначення крену флагштоку / Литовченко М.С., Гойчук А.П., Янкін О.Є.   // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – Том 6, с. 6-24 – 6-25.

Читає лекції з навчальних дисциплін:

Геодезія

Топографія

Проводить лабораторні/практичні заняття з навчальних дисциплін:

Геодезія

Топографія

Землевпорядні вишукування і проектування

Управління земельними ресурсами

Практикум з реєстрації земельних ділянок

Землеустрій

Державний земельний кадастр© 2006-2022 Інформація про сайт