Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БАБІЙ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА


Дата народження

19 липня 1979 р. (м. Червонопартизанськ, Луганська обл.)

Посади та доручення

професор кафедри геодезії

старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

член вченої ради Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

член профкому Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України


Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1107

Телефони

+38 056 373-07-20

Вища освіта

Національна гірнича академії України (1996-2001)

кваліфікація – гірничий інженер

Аспірантура

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України (2001-2004)

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – «Маркшейдерія» (2005 р.)

Тема дисертації "Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної вимки положених вугільних пластів"

Захист спеціалізованого вченій раді Національного гірничого університету (2005 р.)

доктор технічних наук за спеціальностями 05.15.09 - "Геотехнічна і гірнича механіка" та 05.13.09 "Відкрита розробка родовіших корисних копалин" (2019 р.)

Тема дисертації "Геомеханічні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар'єрах"

Захист у спеціалізованій вченій раді Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесна грамота профспілки працівників НАН України (2011 р.)

Подяка голови Жовтневої районної у м. Київ. Дніпропетровськ раді (2011 р.)

Премія Національної академії наук України для молодих вчених (2005 р.)

Великий Президент України для підтримки наукових досліджень молодих учнів (2009-2010 рр.)

Наукові публікації

Гугл науковець

ID ORCID

Ідентифікатор дослідника

МОНОГРАФІЇ

1. Четверик М.С., Андрощук Е.В. (Бабий Є.В.) Теорія зміщення маси гірських порід і управління деформаційними процесами при підземній виємці кута / Днепропетровск: РИА «Днепр-ВАЛ», 2004.- 148 с.

2. Бабий Е.В. Технологи я передобогащения железных руд в глубоких карьерах / К.: Наукова думка, 2011. - 184 с.

 СТАТТІ

1.        Четверик М.С. , Бабий Е.В. Обґрунтування стійкості насипів під конвейерною галереєю комплексу циклічно-поточної технології на Первомайському кар'єрі // Геотехнічна механіка. Межвед. сб. научн. трудов.- Днепропе т ровск: – 2015 . – Вып. 123 . – С. 142-152.

2.        Ковров А.С., Бабий Є.В., Бубнова Є.А. Геомеханічна оцінка стійкості внутрішнього відвалу на підготовленому основі борта кар'єри // Металургічна і гірничорудна промисловість . 20 17 . № 5 . С. 60-67.

3.        Четверик М.С., Бубнова О.О., Бабій К.В., Батур М.О. Швидкість розвитку деформацій у підробному гірському масиві при підземному вийманні корисних копалин на основі маркшейдерських спостережень // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць.- Дніпро: – 2016. – Вип. 130. – С. 3-12. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/138308

4.        Бибнова О.А., Бабій К.В., Левченко К.С. Удосконалення технології розробки техногенних родовищ // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць.- Дн і про: – 2016 . – В и п. 130 . – С. 137-143.

5.        Бабій К.В. Теоретичні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар'єрах // Металургічная и горнорудная промышленность. 2018. № 1. С. 45-50.

6.        Бабій К.В. Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2018. – Випуск 1/2018 (108). – С 87-94.

7.        Бабин К.В., Kratkovsky І.Л., Іщенко К. С., Коновал Н. Інноваційний ресурс - економія метод від вибухового руйнування в складних - структурних залізистих кварцитів // Традиції та інновації ресурсозберігаючих технологій у видобутку корисних копалин і переробці. Петрошані, Румунія, 2019. С.44-62. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-6.pdf

  - статті у виданнях, які індексуються науково-метричними базами Scopus та/або Web of Science

1. Ковров А., Бабий Е., Ракишев Б., Куттыбаев А. Вплив обводненість насипний масив породи на геомеханической стійкість ділянки циклічно -поточная технологія // Видобуток з мінеральних родовищ Журналу . Том  10 (2016). Випуск  2. pp . 55-63. ( Web of Science )  

2. Обґрунтування в техніке, щоб обробляті твердий каміни з участю вилучення з цінніе компоненти и использование з відходів з утвореннями мезорельеф / Обгрунтування способом переробки Скельна порід з вілучейна корисний компоненти тієї Використана відходов для формуваннь мезорельєфа / Катерина Бабин , Олександр Ikol и евген і у Malieiev // Scopus , E 3 SWeb of Conferences Том 109 (2019) Міжнародна конференція Нариси з гірських наук і практики , Дніпро , Україна , червень 25-27, 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900003 . ( Scopus )

3. Дослідження впливу фізичної нелінійності властивостей міцності ґрунту на розрахунковий опір фундаменту / О. Шашенко, В. Шаповал, О. Ковров, А. Скобенко, О. Тюткін, К. Бабій, О. Самородов, С. Слободянюк // Східно-Європейський журнал передових технологій. №6/7(102) 2019. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184946 . ( Scopus )

 КОНФЕРЕНЦІЇ

1.        Бабій К.В., Могилевиць Є.Д. Зіставлення загальних положення правових угод оренди та концесії нерухомого майна // Матеріали шостої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих студентів «Наукова весна – 2015» (Дніпропетровськ, 1 квітня 2015 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. 6-37 – 6-38.

2.       Бабий Е.В. Обґрунтування ефективності застосування технологій передобогащення руди в кар’єрі // Збірник наукових праць за результатами роботи V Міжнародної наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 23-24.11.2018). Кривий Ріг, 2018. С. 30-32.

3.       Бабій К.В. Аналіз процедури розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення / Бабій К.В., Калюжна В.В. // Збірник праць Третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-35 – 6-36.)

4.       Бабий Е.В. Зарубежный и отечественный досвід правового регулювання грошової оцінки земель // Бабий Е.В., Касьянов І.М., Оберемок О.А. // Збірник праць Третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-14 – 6-15.)

5.       Бабій К.В. Аналіз земельного податку у населених пунктах, де не проведено нормативну грошову оцінку / Бабій К.В., Магльона О.О., Гойчук А.П. // Збірник праць Третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-30 – 6-31.)

6.       Бабій К.В. Аналіз процедури розрахунку нормативної грошової оцінки земель водного фонду за двома методиками / Бабій К.В., Овсієнко К.В. // Збірник праць Третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-39 – 6-40.)

7.       Бабий Е.В. Аналіз змін процедур розрахунку нормативної денежної оцінки земель промисловості / Бабий Е.В., Холодирева Д.В. Ю. // Збірник праць Третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р. – С. 6-56 – 6-57.)

8.  Бабій К.В. Закордонний досвід оподаткування земельних ресурсів / Бабій К.В., Чайка Т.В. // Збірник праць Четвертої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2016. – C .

9.  Бабій К.В. Вплив різних видів зносу на вартість нерухомого майна в експертній грошовій оцінці / Бабій К.В., Зоря С.Ю. // Збірник праць Восьмої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна 2017». – Дніпро, 27 квітня 2017. – С.

10.   Бабій К.В. Аналіз методики розрахунку плати за сервіт в межах деяких областей України / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. // Збірник праць Восьмої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна 2017». – Дніпро, 27 квітня 2017.– С.

11.   Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. Аналіз методики бонітування ґрунтів // Збірник праць П’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2017. – C .

12.   Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. Зіставлення параметрів методик бонітування обґрунтування // Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених. Присвяченої 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України. 14.03.18 р. Київ, 2018. С. 263-267.

13.   Бабій К.В., Головко Є.І. Міжнародний досвід використання методики бонітування обґрунтування // Збірник праць Дев’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

14.   Бабій К.В., Зоря С.Ю. Відшкодування втрат за земельні ділянки сільськогосподарського виробництва // Збірник праць Дев’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

15.   Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П. Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в цих умовах експлуатації // Збірник праць Десятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

16.   Бабій К.В., Усачова Є.В. Аналіз підходів розрахунку земельної ренти  земель сільськогосподарського призначення // Збірник праць Десятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.    

закордонне відрядження:

Листопад - грудень 2019 робоча поїздка до НАО «Казахський національний дослідний технічний університет імені К.І. Сатпаева » за запитом для виконання суміжних досліджень та читання лекцій студентам та докторантам

Патенти

12 патентів

Читає лекції з навчальних дисциплін

Комплексна оцінка землі та нерухомості

Фінансово-економічна діяльність© 2006-2022 Інформація про сайт