Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗАБОЛОТНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Дата народження

19 червня 1982 р.

 Посади та доручення

 доцент кафедри геодезії

                 начальник навчально-методичного відділу НТУ "ДП" 

                    Заступник голови підкомісії 184 Гірництво науково-методичної комісії 9 з будівництва та технологій Науково-методичної ради МОН України

                  Внутрішній аудитор систем менеджменту згідно вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та рекомендацій ISO 19011:2018

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 1/88, 7/1107

 Телефон

+38 056 373-07-20

  Вища освіта

Національний гірничий університет (1999-2004 рр.)

Спеціальність «Маркшейдерська справа»

Кваліфікація – гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу (диплом магістра з відзнакою)

Національний гірничий університет (2001-2007 рр.)

Спеціальність «Правознавство»

Кваліфікація – юрист (диплом спеціаліста)

 Стаж науково- педагогічної роботи

13 років

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.01 - Маркшейдерія (2015 р.)

Захист у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (2015 р.)

Тема дисертації: «Закономірності формування опорного тиску навколо системи «лава – магістральна виробка» шахт Західного Донбасу»

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2016 рік)

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2017 року за роботу «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)»

Нагороджена срібною медаллю (2017 рік)

Нагороджена медаллю «Знак вдячності» (2019 рік)

Нагороджена подякою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з нагоди 120-річчя від дня заснування НТУ «Дніпровська політехніка» (2019 рік)

Медаль Динника Олександра Миколайовича (2022 рік)

 Область професійних та наукових інтересів

Є автором більш 20 наукових публікацій. Співавтор патенту на винахід.

Основні наукові інтереси:

§ проблеми ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

§ вивчення деформацій гірничого масиву та виробок в зонах підвищеного гірничого тиску

Підвищення кваліфікації

Тренінг з викладацької майстерності «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі», Бердянський державний педагогічний університет, 2020 рік (сертифікат №AD07/2020)

Тренінг «Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості освіти», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2021 рік (сертифікат ЗКЦПР02070743-003-24)

Тренінг «Академічна доброчесність», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2021 рік (сертифікат ЗКЦПР02070743-002-26)

Навчання за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів» , вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2021 рік (свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 0435922/000817-21)

Навчання за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів» , вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2021 рік (свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 0435922/000696-21)

Навчання за програмою професійного розвитку «Емоційний інтелект - системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача» , вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2022 рік (свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000340-22)

Тренінг «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу», НТУ «Дніпровська політехніка», 2022 рік (сертифікат №101048055-25-008)

Навчання за програмою професійного розвитку «Управлінський інтелект для освітян» , вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2022 рік (свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000393-22)

 Наукові публікації

Google scholar© 2006-2022 Інформація про сайт