Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БРУЙ ГАННА ВАЛЕРІЇВНАДата народження

10 жовтня 1976 р. (м. Димитрів, Донецької обл.)

Посади та доручення

завідувач кафедри геодезії;

секретар приймальної комісії НТУ "ДП" від факультету архітектури, будівництва та землеустрою

Голова науково-методичної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1107

Телефон

 +380509038876

Е-mail

Brui.h.v@nmu.one

Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1993-1998 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер (диплом з відзнакою);

Аспірантура

кафедра маркшейдерії Національного гірничого університету  (2003-2005 рр.)

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.01 Маркшейдерія

тема дисертації «Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах»

Захист у спеціалізованый вченій раді Національного гірничого університету (2006 р.)

Вчене звання

доцент кафедри маркшейдерії (2011 р.)

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

відзнаки «Шахтарська слава» ІІІ ступеня;

почесні дипломи та подяки ректора

Область професійних та наукових інтересів

вдосконалення методів геометризації родовищ корисних копалин

вивчення деформацій у системі "кріплення-масив" виробок

проблеми маркшейдерського обліку видобутку вугілля

Підвищення кваліфікації

Серпень 2017 науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки м. Хжанув, м. Краків, м. Вроцлав, Польща.

Січень 2018 р. підвищення кваліфікації в Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

Тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022 рік (сертифікат № 101048055-14-092)

Наукові публікації

Понад 50 публікацій, зокрема основні за останні роки у наукометричних базах

Google Scholar    - https://scholar.google.com.ua/citations?user=tb4mLkoAAAAJ&hl

Scopus               - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999524000

ORCID                - https://orcid.org/0000-0001-9527-8889

Патенти

1. Патент № 86463 UA, МПК Е21D 11/00 (2013.01). Спосіб проведення гірничої виробки.  Автори: Ю.М. Халимендик, В.Ю. Халимендик, Г.В. Бруй,  Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8, 4 стор.

2. Патент № 89232 UA, МПК Е21D 11/00 (2013.01). Спосіб демонтажу секцій кріплення на тонких вугільних пластах.  Автори: Ю.М. Халимендик, С.А.Воронін, С.В. Дружкин, В.Ю. Халимендик, Г.В. Бруй,  Опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1, 6 стор.

3. Патент № 102590 UA, МПК Е21D 11/00 (2013.01). Спосіб охорони гірничої виробки.  Автори: Ю.М. Халимендик, В.Є. Васильєв, Г.В. Бруй,  Ю.О. Заболотна Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14, 3 стор.

4. Патент № 108393 UA, МПК Е21D 11/00 (2015.01). Спосіб підтримання виїмкової виробки.  Автори: Ю.М. Халимендик, О.В. Вівчаренко, А.С. Баришніков, Даміан Гіза, Г.В. Бруй,  В.Ю. Халимендик. Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8, 5 стор.

5. Патент № 108398 UA, МПК Е21D 9/00 (2015.01). Спосіб підтримання спарених виробок Автори: Ю.М. Халимендик, Г.В. Бруй, А.С. Баришніков, С.А. Воронін, С.Н. Єрьомін. Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8, 5 стор.

Навчально-методичні праці

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Автоматизація маркшейдерських розрахунково-графічних робіт” розділ „Використання системи AutoCAD для вирішення гірничо-геометричних задач” / Укладачі: Кучин О.С., Назаренко В.О., Бруй Г.В., М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2018. – 30с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Автоматизація маркшейдерських розрахунково-графічних робіт” розділ „Система автоматизації маркшейдерських робіт” / Укладачі: Кучин О.С., Назаренко В.О., Бруй Г.В., М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2018. – 38с.

3.    Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 184 Гірництво (професійна спрямованість – «Маркшейдерська справа») / Упоряд.: О.С. Кучин, В.О. Назаренко, Бруй Г.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 22 с.

4.    Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійна програма – «Маркшейдерська справа») / Упоряд.: О.С. Кучин, В.О. Назаренко, Бруй Г.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 22 с.

5.    Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геометрія надр (Підрахунок запасів)» для студентів магістратури спеціальності 184 Гірництво / Г.В. Бруй , В.О. Назаренко, О.С. Кучин, Ю.О. Заболотна; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 48 с

6. Зрушення земної поверхні при розробці пластових родовищ: Навч. посібник / О.С. Кучин, В.О. Назаренко, Г.В. Бруй. – Дніпро: Національно-технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022. – 140 с.

Читає лекції та практичні заняття з навчальних дисциплін

Геометрія надр

Геометризація пластових родовищ 

Маркшейдерські роботи при будівництві шахт 

Маркшейдерські роботи при плануванні гірничих робіт© 2006-2022 Інформація про сайт