Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЯБЧІЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧДата народження

24 квітня 1969 р. (м. Дніпропетровськ)

Посади та доручення

доцент кафедри геодезії;

голова науково-методичної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Інша діяльність

Сертифікований інженер-землевпорядник;

Сертифікований інженер-геодезист;

Член Колегії Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області;

Член Президії громадської спілки "Українського товариства геодезії та картографії";

Керівник відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників" у Дніпропетровській області;

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 7/1107

Телефон

 +38 056 373-07-20

Е-mail

RyabchyV@nmu.org.ua

Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1986-1993 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер (диплом з відзнакою);

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (2009-2011 рр.)

кваліфікація – інженер-землевпорядник (диплом з відзнакою)

Аспірантура

Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра автоматизації геодезичних вимірювань (1993-1996 рр.)

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 Геодезія (1998 р.)

Тема дисертації «Ймовірно-статистична оцінка просторового моделювання тривимірних об’єктів»

Захист у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури (1997 р.)

Вчене звання

доцент кафедри геодезії (2001 р.)

Докторантура

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії (2013-2016 рр.)

спеціальність 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель 

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

відзнаки «Шахтарська слава» ІІ та ІІІ ступенів;

медаль "За заслуги";

медаль "За відданість університету";

Почесні дипломи та подяки ректора.

Область професійних та наукових інтересів

Теорія похибок та математичне опрацювання результатів вимірів;

Точність визначення координат вершин кутів поворотів і площ земельних ділянок;

Правові та процедурні проблеми землеустрою.

Підвищення кваліфікації

1. ГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника від 06.10.2017 СПК № 16/13-10-17

2. Кваліфікаційна комісія Держгеокадастру (протокол від 20.11.2017 № 11) свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника ІЗ № 02070743/000222-17, 07.12.2017 р.

3. Кваліфікаційна комісія Держгеокадастру (протокол від 20.11.2017 № 11) свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста ІГ № 02070743/000212-17, 07.12.2017 р.

Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

(понад 170), зокрема основні за останні 5 років:

Research of Compatibility and Systemity of Land Management Terminology / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2018. – Vol. 9. – P. 63-68.

Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб, О.Є. Янкін // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 413-423.

Theory and practice improving of mathematical processing of geodetic measurements for land management and cadaster works / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2017. – Vol. 7. – P. 57-62.

Substantiation of land parcel configuration in buffer zones / V.A. Ryabchii, V.V. Ryabchii, M.V. Trehub, Yu.Ye. Trehub // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки / В.В. Рябчій // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – С. 48-58.

New Basis Points of Geodetic Stations for Landslide Monitoring / V. Riabchii, M. Tregub, О. Yankin // Mechanics, Materials Science & Engineering. – 2016. – March. – P. 171-177.

Про застосування функції максимальної правдоподібності для обґрунтування методу найменших квадратів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, В.І. Павліщев // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 5-6 (98-99). – С. 23-33.

Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. І (29). – С. 33-38.

Improvement of the procedure of division of rented land parcels in Ukraine / I. Trevoho, V. Riabchii, V. Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2015. – Vol. 3. – P. 44-48.

On the division of leased land parcels / V.A. Riabchii, V.V. Riabchii // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – London : CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2015. – P. 445-448.

Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб, О.Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. ІІ (30). – С. 36-39.

Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2015. – Вип. 81. – С. 74-81.

Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2015. Вип. І (29). – С. 33-38.

Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірів однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 1 (94). – С. 15-22.

Патенти

Пристрій для контролю положення елементів споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Патент на винахід № 8224 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Пристрій для контролю положення елементів інженерної споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Патент на винахід № 82247 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Пристрій контролю точності положення елементів споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Деклараційний патент на корисну модель № 16631 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Пристрій контролю точності положення елементів інженерної споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Деклараційний патент на корисну модель № 16630 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Навчально-методичні праці

(понад 20), зокрема основні:

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. –144 с.

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НГУ, 2017. –140 с.

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НТУ «ДП», 2016. –104 с.

Основи теорії спотворень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 110 с.

Землевпорядні вишукування у містах / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 165 с.

Основи теорії спотворень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 96 с.

Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України) / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Теорія похибок вимірювань (гриф МОН України) / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais) / G. Antipenko, V. Ryabchiy. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002. – 166 с.

Читає лекції (веде лабораторні заняття) з навчальних дисциплін

Геоінформаційні технології в кадастрових системах;

Геодезичне забезпечення робіт із землеустрою;

Професійні функції та задачі магістра;

Методологія наукових досліджень;

Математичне моделювання систем;

Державний земельний кадастр;

Землеустрій;

Нормативно-правове забезпечення робіт із землеустрою;

Картографія© 2006-2022 Інформація про сайт