Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

1. Загальні відомості про Державний земельний кадастр.

1.1 Історія виникнення і розвитку кадастру;

1.2 Основні види кадастрів і їх функціональне призначення;

1.3 Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів.

1.4 Земельні відносини: визначення, їх суб'єкти та об'єкти.

2. Характеристика Державного земельного кадастру України та його завдання.

2.1 Визначення та утримання Державного земельного кадастру;

2.2 Призначення Державного земельного кадастру;

2.3 Складові частини Державного земельного кадастру України:

2.3.1 Кадастрове зонування;

2.3.2 Кадастрові зйомки;

2.3.3 Бонітування грунтів;

2.3.4 Економічна оцінка земель;

2.3.5 Грошова оцінка земельних ділянок;

2.3.6 Державна реєстрація земельних ділянок;

2.3.7 Облік кількості та якості земель.

2.4 Основні принципи ведення Державного земельного кадастру.

2.5 Порядок ведення Державного земельного кадастру.

3. Земельні ресурси як об'єкт Державного земельного кадастру.

3.1 Земельні ресурси та їх категорії;

3.2 Класифікація угідь;

3.3 Земельна ділянка як основна земельно-кадастрова одиниця;

3.3.1 Визначення земельної ділянки;

3.3.2 Система кадастрової нумерації земельних ділянок;

3.3.3 Межі, розміри і площа земельної ділянки;

3.3.4 Права на земельну ділянку та їх обмеження.

4. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних:

4.1 Земельно-кадастрові дані, методи їх отримання;

4.2 Зйомки та обстеження територій для цілей земельного кадастру та їх утримання;

4.3 Текстові та картографічні матеріали Державного земельного кадастру;

4.4 Геодезичне забезпечення ведення Державного земельного кадастру:

4.4.1 Точність картографо-геодезичних матеріалів і кадастрових планів;

4.4.2 Геодезична основа кадастрових зйомок, методи створення і точність;

4.4.3 Визначення площ земельних ділянок;

4.4.4 Інвентаризація земельних ділянок. 

© 2006-2018 Інформація про сайт