Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

НАПРЯМ 6.080101 ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Спеціальність: 7.08010103 ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР

ФАХОВА КАФЕДРА

Геодезії

ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Територія України, адміністративно-територіальні утворення або їх частини, землеволодіння і землекористування та окремі земельні ділянки.

Державний земельний кадастр. Створення індексно-кадастрових карт і планів. Інвентаризація і розпаювання земель. Користування геоінформаційними системами.

Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному та господарських рівнях.

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Управління земельними ресурсами. Нормативна і експертна грошові оцінки землі. Наукова, технічна, виробнича та управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що здійснюється при землеустрої з метою раціонального та економічного використання землі.

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

Інженер-землевпорядник.

МОЖЛИВІ МІСЦЯ РОБОТИ

Державні установи: Державне агентство земельних ресурсів України та його структурні підрозділи областей, міст, районів (Головні управління Держкомзему областей, управління Держкомзему міст, відділи Держкомзему районів); Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» та його філії у містах та районах; Державне підприємство «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та його філії в обласних центрах. Приватні підприємства.

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Керівні та інженерні посади держслужбовців від 15 до 1 рангу у державних підприємствах. Керівні та інженерні посади у приватних підприємствах

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

Обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, кадастрові зйомки, які виконуються з метою складання документації із землеустрою. Ґрунтові та геоботанічні обстеження земель, бонітування ґрунтів, раціональне використання та охорона землі.

© 2006-2020 Інформація про сайт