Національний гірничий університет — відповідність Часу

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ до учбових планів:

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт