Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

1.jpg

Національний ТУ «Дніпровська політехніка»

  проводить у 2019 році набір студентів   

на перший курс денної, заочної і вечірньої форми навчання
за спеціальністю 

193. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Спеціалізації: Землеустрій та кадастр, Інженерна геодезія

Ступінь: бакалавр.

Кваліфікація бакалавра: фахівець в галузі землеустрою та кадастру.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня . 

Прийом здійснюється для навчання на місця за державним замовленням та договорами для підготовки за ступенями освіти:

 • бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (молодший бакалавр) – за скороченою формою навчання;
 • магістра на основі базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки

Термін навчання для денної, заочної та вечірньої форми навчання ступеня бакалавр

 • 4 роки на базі повної середньої освіти;
 • 3 роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;

Ліцензійний обсяг набору:

 • - денна форма: 50 осіб;
 • - заочна форма: 50 осіб;
 • - вечірня форма: 25 осіб.


Фахівці в галузі землеустрою і кадастру затребувані сучасним ринком праці насамперед як інженери-землевпорядники, діяльність яких пов’язана із землеустроєм, як картографи і геодезисти, що виконують інженерно-геодезичне забезпечення об’єктів будь-якого призначення розташованих на поверхні Землі, а також як оцінювачі земельних ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомого майна.

Підготовка фахівців із землеустрою і кадастру та оцінки земель орієнтована на сучасні технології і включає:

 • поглиблене вивчення геодезії;
 • топографії;
 • комп’ютерної обробки результатів вимірів;
 • технології знімання земної поверхні за допомогою супутникових навігаційних пристроїв (GPS-технологій).

Багато уваги приділяється вивченню сучасних геоінформаційних систем і технологій цифрової картографії із широким використанням у навчальному процесі інформаційних технологій і обчислювальної техніки. 

Юридичний супровід питань землекористування забезпечується вивченням нормативно-правової основи землеустрою. Додотково до програми навчання студенти отримують глибокі знання з економіки, організації і менеджменту в сфері землеустрою.

У процесі своєї професійної діяльності фахівці з землеустрою і кадастру виконують топографо-геодезичні і кадастрові роботи, планування використання земель і забезпечення охорони навколишнього середовища, експертної грошової оцінки земель і нерухомості,складання документації із землеустрою, вирішення земельних спорів.

Випускники даної спеціальності обіймають посади в структурах виконавчої влади і місцевого самоврядування, що займаються питаннями землекористування і земельного кадастру, іпотечних банківських установах, організаціях, що здійснюють геодезичне забезпечення проектування і будівництва об’єктів різного призначення тощо.

Кафедра забезпечена сучасним геодезичним обладнанням, комп'ютерним класом та відповідним спеціальним програмним забезпеченням.

Кафедрою геодезії щорічно проводиться олімпіада за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» серед студентів старших курсів. Переможці університетської олімпіади беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді, де традиційно посідають призові місця (2012 р. – ІІІ місце серед 17 технічних вузів; 2013 р. – І місце серед 16 технічних вузів, 2014 р. – І місце серед 10 технічних вузів).

Студенти активно беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і форумах з можливістю доповідати і опубліковувати свої роботи в журналах та наукових збірниках.

Навчальні практики після першого та другого курсів навчання проводяться на геодезичному полігоні спортивно-оздоровчого табору «Гірник», який розташований на березі р. Самари в сосновому бору у сел. Орлівщина. Також є можливість проходження практики у сел. Новопетрівка (біля м. Бердянськ) на березі Азовського моря та у Карпатах. Виробничі та переддипломна практики проводяться в землевпорядних організаціях міста, області та України за розподілом кафедри або за власною ініціативою студентів.

Щорічно проводяться туристичні походи в Новомосковський ліс на р. Самару, концерти до «Дня першокурсника», «Дня студентів», «Дня землевпорядника», «Студентська весна», «Міс та Містер НТУ ДП», «Випускний бал» та ін.

Додатково студенти мають можливість:

 • навчатися у магістратурі вищої інженерно-економічної школи в Жешуві (Польща) та в інших університетах Європи;
 • паралельно отримати другу вищу освіту за очно-заочною формою навчання;
 • паралельно пройти навчання за магістерськими програмами у ВНЗ України;
 • отримати поглиблену комп'ютерну підготовку;
 • отримати звання офіцера на військовій кафедрі;
 • займатися в різних спортивних секціях та брати участь в університетських, міжвузівських та міжнародних змаганнях;
 • займатися в різних гуртках (танці, музика, вокал і т.д.) в культурно-освітньому центрі НТУ «Дніпровська політехніка»;
 • пройти курс навчання та отримати водійське посвідчення категорії А, В;
 • пройти курс навчання в лінгвістичних центрах університету з вивчення іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, польська, японська);
 • провести літні канікули в США за програмою Work and Travel, для студентів (до 25 років);
 • подорожувати з геолого-туристичним клубом НТУ «Дніпровська політехніка».

Після присвоєння студентам кваліфікації інженера-землевпорядника вони мають змогу здати кваліфікаційний іспит та отримати сертифікат інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста на базі НТУ «Дніпровська політехніка».

Під час навчання іногороднім студентам надається гуртожиток.

В університеті є одна з кращих бібліотек міста науково-технічної та художньої літератури, в тому числі в електронному варіанті.

Перелік документів ЗНО, бали яких враховуються під час вступу на напрям геодезія, картографія та землеустрій:

 • Українська мова та література;
 • Математика;
 • Географія або Іноземна мова.

Структура конкурсного балу для молодших спеціалістів: середній бал диплому, оцінка за складання фахового іспиту та оцінка з ділової української мови за професійним спрямуванням.


Правила прийому до НТУ «Дніпровська політехніка» за посиланням

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання за посиланням

Анкета за посиланням

Шановні абітурієнти!
Кафедра геодезії чекає на Вас!

e-mail: riabchii.v.v@nmu.one

Кафедра геодезії: 7 корпус, 11 поверх, кімната № 1107.

Телефони: (056) 373-07-20.

qr-code
© 2006-2020 Інформація про сайт