Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вступ на ступінь МАГІСТР

1.jpg

Для вступу на ступінь «МАГІСТР»
необхідно надати такі документи:

Для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  • двласноруч заповнену заяву в паперовій формі;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом бакалавра з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • ІНН (ідентифікаційний код);
  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту (факультету), затверджений головою Вченої ради, щодо розгляду наукових досягнень вступника з визначенням кількості додаткових балів;
  • пільги (за наявністю).

Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юриста університету
в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84© 2006-2020 Інформація про сайт