Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗУСКА АДА ВАСИЛІВНА

zuska1.jpg

ЗУСКА АДА ВАСИЛІВНА

Дата народження

23 листопада  (Росія)

 Посади та доручення

Відповідальна за проведення науково-методичних семінарів кафедри

Нормоконтролер

Куратор гр.ГКб-12-1

 Адреса

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, кім. 1/10, 1/9, 7/1107

 Телефони

+38 0562 46-99-27, +38 056 373-07-20

  Вища освіта

Львівський політехнічний інститут 

кваліфікація – інженер-геодезист

 Науковий ступень

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - Механіка ґрунтів та гірських порід (2007 р.)

Тема дисертації «Обґрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної  моделі»

Захист у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (2007 р.)

 Вчене звання

доцент кафедри геодезії (2011 р.)

 Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесні дипломи НГУ

Подяки ректора НГУ

 Область професійних та наукових інтересів

Зсувні процеси на природних схилах балок м. Дніпропетровськ та міри боротьби з ними

Точність положення межових знаків залежно від вихідних даних

Точність кутових і лінійних вимірів при визначенні положення пунктів геодезичної основи згідно вимог інструкцій

 Наукові публікації

Зуска А.В. Расчёт точности взаимного положения межевых знаков, определяемых полярным способом с пунктов полигонометрического хода А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». – м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2013 р. – С. 70-73.

Зуска А.В. Расчёт точности взаимного положения межевых знаков, определяемых полярным способом с пунктов полигонометрии / А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали ІV всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2013». – м. Дніпропетровськ. – 27-28 березня 2013 р.

Зуска А.В. Обоснование точности положения межевых знаков, определяемых с пунктов полигонометрии А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали ІV всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2013». – м. Дніпропетровськ. – 27-28 березня 2013 р.

Зуска А.В. Застосування геодезичного моніторингу ефективності захисних споруд та стану схилів балок з метою запобігання зсувних процесів / А.В. Зуска, В.О. Вашуркін / Наукова весна – 2012: Матеріали IІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 березня 2012 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ". – 2012

Зуска А.В. Аналіз точності проекту полігонометричних ходів залежно від їх форми, довжини та точності вимірів / А.В. Зуска, О.Л. Горбатих // Наукова весна – 2012: Матеріали IІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 березня 2012 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ". – 2012 

Зуска А.В. Застосування геодезичного моніторингу ефективності захисних споруд схилів балок з метою запобігання зсувних процесів / А.В. Зуска, О.Л. Горбатих // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010.– № 11-12.– С. 94-97. 

Зуска А.В. Аналіз ефективності протизсувних споруд на схилах балок на підставі результатів геодезичних спостережень / А.В. Зуска, О.Г. Бондарук // Міжнародна науково-техн. конф. ”Форум гірників-2009”. Дніпропетровськ, 2009. Т.2. С. 212 – 218.

Зуска А.В. Оцінка роботи підпірної стіни на схилі балки Євпаторійська за результатами геодезичних спостережень А.В.Зуска // Науковий вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – 2009. – №12.– С. 12 – 15.

 Зуска А.В. Исследование параметров оползневых процессов склонов на основе кинематической модели / А.В. Зуска, М.С. Четверик // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2008.– №1.– С. 60–65.

Зуска А.В. Районування зсувних схилів на основі планів ізокорелят зміщень, об'ємів, що зрушуються і атмосферних опадів / А.В. Зуска, М.С. Четверик // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2008.– №3.– С. 49–56.

Зуска А.В. Районування зсувних схилів на основі геометризації взаємозвязку між параметрами зміщень і атмовферними опадами  / А.В. Зуска,  Ю.О.Заболотна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». – м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2008 р. – С. 70-73.

Зуска А.В. Методика прогнозу параметрів зсувних зміщень земної поверхні на основі кінематичної моделі /  А.В. Зуска // Вісник Житомирського державного технологічного університету, 2008.IV (№47). С. 211–217.

Зуска А.В. Визначення обємів порід, що зміщуються з використанням програми SURFER / А.В. Зуска, А.О. Шуличенко // VI конференція молодих учених “Геотехнічні проблеми розробки родовищ” Д.:ІГТМ.– 2008.– Вып. 47.– С. 295–300.

Навчально-методичні праці

Зуска А.В. Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / А.В. Зуска, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с.

Зуска А.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» / О.Г. Бондарук, А.В. Зуска //Дніпропетровськ: РВК НГАУ –2008.

Зуска А.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи фотограмметрії» для студентів спеціальності 7.090304 «Землевпорядкування і кадастр» /
 О.Г. Бондарук, А.В. Зуска // Дніпропетровськ: РВК НГАУ. – 2007.
 

Читає лекції з навчальних дисциплін

Інженерна геодезія

Вища геодезія

Основи топографій

Геодезія


© 2006-2018 Інформація про сайт