Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЯНКІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

YankinNew.jpg

ЯНКІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Дата народження

16 квітня 1976 р. (м. Павлоград, Дніпропетровської області)

Посади та доручення

      • доцент кафедри геодезії
      • заступник декана з охорони праці
      • командир ланки обслуговування сховища №12414
      • відповідальний за роботу базової станції НГУ
      • відповідальний за проведення І (практичного) туру всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Землеустрій і кадастр"
      • відповідальний за організацію і проведення щорічного свята "День Землевпорядника"
      • куратор груп: ГКб-15-1, ГКбс-15-1

Науковий ступень

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – «Шахтне та підземне будівництво» (2014 р.)

Тема дисертації: "Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення"

Захист у спеціалізованій Вченій раді ДВНЗ «Національний гірничий університет» (2014 р.)


Нагороди і відзнаки

 • Почесні дипломи НГУ
 • Подяки ректора НГУ
 • Подяки декана факультету будівництва


Вища освіта

Національна гірнича академія України (1995-2000 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер-маркшейдер (диплом з відзнакою)

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (2010-2012 рр.) кваліфікація – інженер-землевпорядник (диплом з відзнакою)


Аспірантура

Національний гірничий університет,

кафедра будівельних технологій і конструкцій (2000-2003 рр.)


Наукові публікації

 1. Янкін О.Є.Пропозиції щодо розробки методики визначення меж земельних ділянок / Янкін О.Є. // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 51. – С.713-722
 2.  Янкін О.Є. Обґрунтування нової схеми вибухової відбійки порід при проведенні вертикальних стволів шахт / О.В. Солодянкін, О.Є. Янкін // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського. – 2014. – № 3 (86). – С. 125-131. (Міжнародні наукометричні бази даних «INDEX COPERNICUS», «POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY» та «INSPEC»)
 3. Янкин А.Е. Повышение качества оконтуривания вертикальных стволов при проходке буровзрывным способом / А.В. Солодянкин, А.Е. Янкин // Розробка родовищ. Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – С. 229-237.

 у тому числі тези

 1. Янкин А.Е. Оценка отклонений толщины крепи вертикальных шахтных стволов от проектных размеров / А.Е. Янкин // Перспективы развития горного дела и подземного строительства: материалы VI-й междунар. науч.-техн. конф. «Энергетика. Экология. Человек» (конференция молодых ученых – аспирантов и магистрантов), 22-24 мая 2014 г. – Киев: Підприємство УВОІ «Допомога» УСІ», 2014. – С. 68-73.


Область професійних та наукових інтересів

 • GPS-технології
 • Геодезичні роботи з сертифікації аеродромів України
 • Теорія похибок і математична обробка результатів вимірів
 • Правові та процедурні проблеми землеустрою
 • Наукові публікації

Проводить лабораторні заняття з навчальних дисциплін

 • Геодезичні прилади
 • Сучасні геодезичні технології
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Цифрова картографія
 • Управління земельними ресурсами


© 2006-2018 Інформація про сайт