Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ТРЕГУБ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ


tregub_N_V.jpg

ТРЕГУБ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дата народження

31 серпня 1989 р. (м. Дніпропетровськ)

Посади та доручення

доцент кафедри геодезії

сертифікований інженер-землевпорядник

співробітник Центру в сфері управління земельними ресурсами

відповідальний за участь кафедри у міжнародних наукових проектах

Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19, кім. 7/1107, 5/23

Телефони

+38 056 373-07-20

 +38 056 744 62 13

Е-mail

tregub_nik@ukr.net

Вища освіта

Державний ВНЗ “Національний гірничий університет” (2006-2011 рр.)

кваліфікація – інженер землевпорядник (диплом з відзнакою)

Аспірантура

Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра землевпорядкування і кадастру 2011- 2013 pр.

Науковий ступень

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.04 Кадастр і моніторинг земель (2013 р.)

Тема дисертації: "Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі"

Захист у спеціалізованій Вченій раді Кийвського національного університету будівництва і архітектури (2013 р.)

Область професійних та наукових інтересів

Особливості створення та реформування кадастрових систем.

Метрична інформація у кадастрових системах.

Геодезичні методики і технології при виконанні кадастрових зйомок.

Особливості визначення та оцінки точності площ земельних ділянок.

Наукові публікації

Трегуб М.В. Створення тематичного шару в автоматизованій системі Державного земельного кадастру для коригування метричної інформації / Трегуб М.В. // Збірник матеріалів XVII Міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології” (АР Крим, м. Алушта), 2012 – С. 204-205.

Трегуб М.В. Особливості формування метричної інформації державного земельного кадастру / Трегуб М.В. // Наукова  весна – 2012: Матеріали IІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 березня 2012 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2012. С. 153-155.

Трегуб М.В. Особливості вживання поняття “топологічна цілісність кадастрових даних” в державному земельному кадастрі / Трегуб М.В. // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.2. – К.: КНУБА, 2011. – С. 90.

Трегуб М.В. Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / Рябчій В.В., Бойко О.Л., М.В. Трегуб // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», Київ, 19-21 квітня 2011 р. С. 58-61.

Трегуб М.В. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науко¬во-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» 28-30 жовтня 2010 р., - Ужгород, 2010. -С. 20-23.

Трегуб М.В. Пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру / Трегуб М.В. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К., КНУБА, 2012. – Вип. 44. – С 500-508.

Трегуб М.В. Пропозиції щодо удосконалення термінів в державному земельному кадастрі / Трегуб М.В. // Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. – К., 2012. – Вип. 58. С. 110-118.

Трегуб М.В. Класифікація кадастрових систем Європи за географічним принципом / Трегуб М.В. // Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. – К., 2011. – Вип. 57. С. 114-122.

Трегуб М.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів / Рябчій В.А., Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157-167.

Трегуб М.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136-142.

Трегуб М.В. Дослідження впливу рельєфу під час визначення площ великих земель них ділянок / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофо­тознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 73-79.

Tregub M. Metods of rationalization of land use / Збірник наукових студентських робіт за матеріалами V міжнаро­дної студентської наукової кон­ференції   «Розширюючи   обрії 2010» 22-23 квітня 2010 р. - Д.: Національний гірничий універси­тет, 2010.-Т. 1.-С. 44-45.

Tregub M. Web mapping: advantages or disadvantages / Збірник наукових студентських робіт за матеріалами IV міжнаро­дної студентської наукової кон­ференції «Розширюючи обрії 2009» 26-27 березня 2009 р. - Д.: Національний гірничий універси­тет 2009. - С. 264.

Tregub M. Use of Web mapping as a part of digital cartography / Збірник наукових студентських робіт за матеріалами VI міжнаро­дної студентської наукової кон­ференції «Європейські мови-2008, інновації та розвиток» гру­день 2008 р. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - Є. 116-118.

Tregub M. GPS system. Overcoming the errors / Збірник наукових студентських робіт за матеріалами III міжнаро­дної студентської наукової кон­ференції «Розширюючи обрії 2008» 3-4 квітня 2008 р. - Д.: На­ціональний гірничий університет, 2008. -С. 211-212.

Галузеві конкурси

II Міжнародний форум студентів «Розширюючи обрії-2007», секція інновації у інженерії 18-19 квітня 2007 р. – 1 місце.

V Міжнародна студентська конфе­ренція «Європейські мови-2007, інновації та розвиток», секція комп'ютерні технології 23 листопада 2007 р. – 1 місце.

III Міжнародний форум студентів «Розширюючи обрії-2008», секція інновації у інженерії 3-4 квітня 2008 р. – 1 місце.

VI Міжнародна студентська кон­ференція «Європейські мови-2008, інновації та розвиток», секція комп'ютерні технології 5 грудня 2008 р. – 1 місце.

IV Міжнародний форум студентів «Розширюючи обрії-2009», секція інновації у інженерії 26-27 березня 2009 р. – 1 місце.

Конкурс Науково-освітнього центру НГУ «Стійкість геотехнічних систем» на найкращу курсову роботу - «Створення цифрової моделі ситуації та рельєфу Дніп­ропетровського району» травень 2009 р. – 1 місце.

Міський конкурс роботодавців «Інтелект. Творчість. Успіх». Тема роботи - «Оцінка придатнос­ті ріллі при органічному землероб­стві» червень 2010 р. – 3 місце.


© 2006-2018 Інформація про сайт