Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЯБЧІЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ryabchiyvv.jpg

РЯБЧІЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Дата народження

24 квітня 1969 р. (м. Дніпропетровськ)

Посади та доручення

виконуючий обов’язки завідувача кафедри геодезії

вчений секретар Вченої ради Національного гірничого університету (НГУ)

голова навчально-методичних комісій НГУ з напряму підготовки бакалаврів 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій і спеціальності 7.08010103 Землеустрій та кадастр

член Науково-методичної комісії МОНмолодьспорт України з геодезії та землеустрою

член Науково-методичної комісії МОНмолодьспорт України з розробки стандартів вищої освіти з геодезії та землеустрою

експерт Державної інспекції навчальних закладів України

експерт МОНмолодьспорт України з ліцензування та акредитації напряму і спеціальностей галузі знань 0801 Геодезія та землеустрій

Адреса:

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, кім. 1/105, 7/1107

Телефони: +38 0562 47-24-11, +38 056 373-07-20

Факс: +38 056 373-37-47

Е-mail: RyabchyV@nmu.org.ua

Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1986-1993 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер маркшейдер (диплом з відзнакою)

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (2009-2011 рр.)

кваліфікація – інженер землевпорядник (диплом з відзнакою)

Аспірантура

Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра автоматизації геодезичних вимірювань (1993-1996 рр.)

Науковий ступень

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 Геодезія (1998 р.)

Тема дисертації «Ймовірно-статистична оцінка просторового моделювання тривимірних об’єктів»

Захист у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури (1997 р.)

Вчене звання

доцент кафедри геодезії (2001 р.)

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

відзнака «Шахтарська слава» ІІ і ІІІ ступенів

Почесні дипломи НГУ

Подяки ректора НГУ

Подяки декана факультету будівництва

Область професійних та наукових інтересів

GNSS-технології

Побудова геодезичних мереж міст

Геодезичні роботи з сертифікації аеродромів України

Теорія похибок і математична обробка результатів вимірів

Точність визначення координат кутів поворотів і площ земельних ділянок

Правові та процедурні проблеми землеустрою

Наукові публікації

(понад 70), зокрема основні за останні 5 років:

Рябчій В.В. Аналіз змісту нормативно-правових актів України стосовно деяких термінів та їх тлумачення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Інженерна геодезія. – 2013. – Вип. 59. – С.

Рябчій В.В. Визначення середньої квадратичної похибки взаємного положення кутів поворотів межі земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. ІІ (24). – С. 137–141.

Рябчій В.В. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Рябчій В.В. Тлумачення термінів земельного законодавства у нормативно-правових актах України / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Рябчій В.В. Обґрунтування принципу найменших квадратів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. І (23). – С.104–107.

Рябчій В.В. Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Інженерна геодезія. – 2012. – Вип. 58. – С. 94–101.

Рябчій В.В. Проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45. – С.

Рябчій В.В. Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / В.В. Рябчій., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2012. – Вип. 76. – С.

Рябчій В.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136–142.

Рябчій В.В. Склад і зміст кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., А.М. Василенко // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 2 (71). – С. 33–37.

Рябчій В.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок в різних типах населених пунктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157–167.

Рябчій В.В. Склад і зміст технічного паспорту земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 6 (75). – С. 37–41.

Рябчій В.В. Сучасні проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь у містах та шляхи їх вирішення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 12. – С. 36–40.

Рябчій В.В. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. І (19). – С. 103–106.

Рябчій В.В. Пропозиції щодо перевірки відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі згідно з державним актом на право власності / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 56. – С. 111–120.

Рябчій В.В. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., О.Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.

Рябчій В.В. Дослідження впливу рельєфу при визначенні площ великих земельних ділянок / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 73–79.

Рябчій В.В. Проблема стиковки меж суміжних земельних ділянок у черговому кадастровому плані міста / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 32–36.

Рябчій В.В. Установлення меж земельних ділянок малих об’єктів нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 173–177.

у тому числі тези:

Рябчий В.В. Проверка соответствия фактической границы земельного участка и его границы согласно с государственным актом на право собственности / В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы VІ Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 27–28 ноября 2012 г. – С. 157–159.

Рябчій В.В. Проблеми тлумачення терміну встановлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 99–101.

Рябчій В.В. Зміст і складові кадастрового плану земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 92–95.

Рябчій В.В. Сучасні проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 229–232.

Рябчій В.В. Вплив землевпорядної термінології на раціональне управління земельними ресурсами міст / В.В. Рябчій., Ю.Є. Хомяк // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології”, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 201–203.

Рябчій В.В. Аналіз змісту та тлумачення деяких термінів у земельному законодавстві / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., Ю.Є. Хомяк // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С. 143–144.

Рябчій В.В. Аналіз реалізації акредитаційних вимог щодо кадрового забезпечення навчального процесу / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Тези доповідей науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування», Дніпропетровськ, 15–16 березня 2012 р. – С. 238–240.

Рябчій В.В. Про досвід підвищення кваліфікації на кафедрі геодезії / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 176–177.

Рябчій В.В. Практична підготовка майбутніх інженерів-землевпорядників / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 177.

Рябчій В.В. Шляхи вирішення проблеми невідповідності фактичної площі земельної ділянки з даними її технічного паспорту / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали науково-практичної конференції «Нові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій», Київ, 10–13 травня 2011 р. – С. 14–16.

Рябчій В.В. Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / М.В. Трегуб, В.В. Рябчій, О.Л. Бойко // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2011», Київ, 19–21 квітня 2011 р. т. ІV. – С. 28.31–28.35.

Рябчій В.В. Аналіз змісту і призначення кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Л. Бойко // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2011», Київ, 19–21 квітня 2011 р., т. ІV. – С. 28.24–28.30.

Рябчій В.В. Пропозиції щодо визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – С. 58 – 61.

Рябчій В.В. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок/ В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – С. 20–23.

Рябчий В.В. История кафедры геодезии Национального горного университета / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Рябчий В.В. Национальный горный університет / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Рябчий В.В. Проблема установления границ смежных земельных участков при их приватизации / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Материалы V Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 18–19 ноября 2009 г. – С. 175–178.

Патенти

Рябчій В.В. Пристрій для контролю положення елементів споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Патент на винахід № 8224 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Рябчій В.В. Пристрій для контролю положення елементів інженерної споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Патент на винахід № 82247 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Рябчій В.В. Пристрій контролю точності положення елементів споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Деклараційний патент на корисну модель № 16631 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Рябчій В.В. Пристрій контролю точності положення елементів інженерної споруди / В.О. Боровий, В.Г. Бурачек, М.В. Крисенко, В.В. Рябчій, Р.В. Шульц. Деклараційний патент на корисну модель № 16630 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Навчально-методичні праці

(понад 10), зокрема основні:

Рябчій В.В. Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Мoodle / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк / Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 64 с. http://dc.nmu.org.ua/moodle//course/category.php?id=28.

Рябчій В.В. Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України) / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій / Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Рябчій В.В. Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій / Д.: Національний гірничий університет, 2008.http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top

Рябчій В.В. Теорія похибок вимірювань (гриф МОН України) / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій./ Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Ryabchiy V. Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais) / G. Antipenko, V.Ryabchiy / Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002. – 166 с.

Читає лекції з навчальних дисциплін

Картографія

Цифрова картографія

Управління земельними ресурсами

Геоінформаційні технології в кадастрових системах

Професійні функції за задачі спеціаліста

© 2006-2018 Інформація про сайт