Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЯБЧІЙ ВАЛЕРІЙ АРХИПОВИЧ

ryabchiyva.jpg

РЯБЧІЙ ВАЛЕРІЙ АРХИПОВИЧ

Дата народження

31 січня 1948 р. (м. Дніпропетровськ)

Посади та доручення

доцент кафедри геодезії

член навчально-методичних комісій НГУ з напряму підготовки бакалаврів 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій і спеціальності 7.08010103 Землеустрій та кадастр

відповідальний за організацію навчальної зі спеціальності і виробничої практик бакалаврів напряму 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій та виробничої і переддипломної практик спеціалістів 7.08010103 Землеустрій та кадастр денної та заочної форм навчання

заступник генерального директора ТОВ фірми «Геора»

член Правління громадської організації «Дніпропетровське регіональне геодезичне товариство»

Адреса
49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, кім. 7/1112
Телефони
+38 0562 46-90-21, +38 056 373-07-20
Факс
+38 056 373-37-47
Е-mail
RyabchyV@nmu.org.ua

Вища освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1965-1970 рр.)

кваліфікація – гірничий інженер маркшейдер

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України

відзнака «Шахтарська слава» ІІІ ступеня

Грамота Дніпропетровського обласного головного управління земельних ресурсів

Подяка міського голови

Почесні дипломи НГУ

Подяки ректора НГУ

Подяки декана факультету будівництва

Область професійних та наукових інтересів

Побудова геодезичних мереж міст

Геодезичні роботи з сертифікації аеродромів України

Теорія похибок і математична обробка результатів вимірів

Точність визначення координат кутів поворотів і площ земельних ділянок

Правові та процедурні проблеми землеустрою

Наукові публікації

(понад 50), зокрема основні за останні 5 років:

Рябчій В.А. Аналіз змісту нормативно-правових актів України стосовно деяких термінів та їх тлумачення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Інженерна геодезія. – 2013. – Вип. 59. – С.

Рябчій В.А. Визначення середньої квадратичної похибки взаємного положення кутів поворотів межі земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. ІІ (24). – С. 137–141.

Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Рябчій В.А. Тлумачення термінів земельного законодавства у нормативно-правових актах України / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Рябчій В.А. Обґрунтування принципу найменших квадратів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. І (23). – С.104–107.

Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Інженерна геодезія. – 2012. – Вип. 58. – С. 94–101.

Рябчій В.А. Проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45. – С.

Рябчій В.А. Склад і зміст кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., А.М. Василенко // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 2 (71). – С. 33–37.

Рябчій В.А. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок в різних типах населених пунктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157–167.

Рябчій В.А. Склад і зміст технічного паспорту земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 6 (75). – С. 37–41.

Рябчій В.А. Сучасні проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь у містах та шляхи їх вирішення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 12. – С. 36–40.

Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. І (19). – С. 103–106.

Рябчій В.А. Пропозиції щодо перевірки відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі згідно з державним актом на право власності / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 56. – С. 111–120.

Рябчій В.А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., О.Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.

Рябчій В.А. Проблема стиковки меж суміжних земельних ділянок у черговому кадастровому плані міста / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 32–36.

Рябчій В.А. Установлення меж земельних ділянок малих об’єктів нерухомості / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 173–177.

у тому числі тези:

Рябчий В.А. Проверка соответствия фактической границы земельного участка и его границы согласно с государственным актом на право собственности / В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы VІ Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 27–28 ноября 2012 г. – С. 157–159.

Рябчій В.А. Проблеми тлумачення терміну встановлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 99–101.

Рябчій В.А. Зміст і складові кадастрового плану земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 92–95.

Рябчій В.А. Сучасні проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 229–232.

Рябчій В.А. Аналіз змісту та тлумачення деяких термінів у земельному законодавстві / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., Ю.Є. Хомяк // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С. 143–144.

Рябчій В.А. Аналіз реалізації акредитаційних вимог щодо кадрового забезпечення навчального процесу / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Тези доповідей науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування», Дніпропетровськ, 15–16 березня 2012 р. – С. 238–240.

Рябчій В.А. Про досвід підвищення кваліфікації на кафедрі геодезії / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 176–177.

Рябчій В.А. Практична підготовка майбутніх інженерів-землевпорядників / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 177.

Рябчій В.А. Шляхи вирішення проблеми невідповідності фактичної площі земельної ділянки з даними її технічного паспорту / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали науково-практичної конференції «Нові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій», Київ, 10–13 травня 2011 р. – С. 14–16.

Рябчій В.А. Аналіз змісту і призначення кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Л. Бойко // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2011», Київ, 19–21 квітня 2011 р., т. ІV. – С. 28.24–28.30.

Рябчій В.А. Пропозиції щодо визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – С. 58 – 61.

Рябчий В.А. История кафедры геодезии Национального горного университета / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Рябчий В.А. Национальный горный університет / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Рябчий В.А. Проблема установления границ смежных земельных участков при их приватизации / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Материалы V Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 18–19 ноября 2009 г. – С. 175–178.

Навчально-методичні праці

(понад 10), зокрема основні:

Рябчій В.А. Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Мoodle / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк / Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 64 с. http://dc.nmu.org.ua/moodle//course/category.php?id=28.

Рябчій В.А. Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України) / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій / Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Рябчій В.А. Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій / Д.: Національний гірничий університет, 2008. http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top

Рябчій В.А. Теорія похибок вимірювань (гриф МОН України) / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій./ Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Читає лекції з навчальних дисциплін

Математична обробка результатів вимірів

Землевпорядні вишукування та проектування

Практикум з реєстрації земельних ділянок


© 2006-2018 Інформація про сайт