Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МІЩЕНКО ІДА ІВАНІВНА

mischenko.jpg

Дата народження

20 серпня 1941 р. (м.Усть-Большерецьк, Камчатка)

Посади та доручення

доцент кафедри геодезії

член навчально-методичних комісій НГУ з напряму підготовки бакалаврів 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій і спеціальності 7.08010103 Землеустрій та кадастр

Адреса

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, кім., 7/1107

Телефони

+38 056 373-07-20

Вища освіта

Львівський політехнічний інститут (1958-1963 рр.)

кваліфікація –інженер-аерофотогеодезист

Аспірантура

Львівський політехнічний інститут,

кафедра фотограмметрії (1968-1972 рр.)

Науковий ступень

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 Фотограмметрія (1980 р.)

Тема дисертації «Деформація маршрутної мережі аерофототриангуляції під впливом систематичних спотворень аерознімків»

Захист у спеціалізованій вченій раді Московського інституту інженерів геодезії, аерофозйомки і картографії (1980 р.)

Вчене звання

доцент кафедри геодезії (1990 р.)

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Подяки ректора НГУ

Область професійних та наукових інтересів

Аналітична та цифрова фотограмметрія

Точність фотограмметричних побудов

Теорія ймовірності та математична статистика стосовно обробки геодезичних та фотограмметричних вимірювань

Використання фотограмметричних методів для рішення прикладних задач

Наукові публікації

(понад 20), зокрема основні:

Міщенко І.І.  Особливості використання апроксимуючих поліномів при трансформуванні знімків / І.І. Міщенко, А.В. Зуска //  Геодезія,картографія і аерофотознімання. Міжвідомчий науково-технічний збірник.  - Львів. - Вип.63. - 2003р.

Навчально-методичні праці

Міщенко І.І. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики для геодезистів: навч. пос. / Е.М. Євсєєва, І.І. Міщенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 244 с.

Читає лекції з навчальних дисциплін

Основи теорії ймовірності та математичної статистики

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Основи фотограмметрії

Основи організації та управління виробництвом 


© 2006-2018 Інформація про сайт