Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ТРЕГУБ ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

DSC_0148.JPG

ТРЕГУБ ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Дата народження

17 вересня  (м. Дніпропетровськ)

 Посади та доручення асистент


 Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, кім. 1/9, 7/1107

 Телефони

+38 056 373-07-20

 Е-mail

KhomiakI@nmu.org.ua

 Вища освіта

Національний гірничий університет (2006-2011 рр.)

кваліфікація –інженер-землевпорядник

Аспірантура

Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра землевпорядкування і кадастру 2013-...

 Область професійних та наукових інтересів

Правові та процедурні проблеми землеустрою

Раціональне використання земельних ресурсів

 Наукові публікації

Хомяк Ю.Є. Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок / Трегуб М.В., Хомяк Ю.Є. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 45. – С.568-573.

Хомяк Ю.Є. Деякі проблеми при геодезичному встановленні меж земельних ділянок та шляхи їх вирішення / В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2013. Вип. І (25). – С. 110-114.

Хомяк Ю.Є. Вплив землевпорядної термінології на раціональне управління земельними ресурсами міст / В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології, Алушта, 10-15 вересня 2012 р. – С. 201-203.

Хомяк Ю.Є. Аналіз змісту нормативно-правових актів України стосовно деяких термінів та їх тлумачення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Інженерна геодезія. – 2012. – Вип. 58.

Trehub I. Current State of Heavy Industry Lands in Cities / Зб. тез дев’ятого міжнар. Форуму студ. і молодих учених, 3-4 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 78.

Трегуб Ю.Є. Тлумачення та вживання термінів “раціональне використання земельних ресурсів” та “охорона земель” у нормативно-правових актах України / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 51. – С. 625-630.

Трегуб Ю.Є. Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст / Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2014. Вип. ІІ (28). – С. 54-57.

Trehub I., Trehub M. Substantiation of land management methods of industrial cities / Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resource Mining – Pivnyak, Bondarenko & Kovalevs’ka (eds). 2015. – Taylor & Francis Group, London. – P. 449-452.

 Навчально-методичні праці

Хомяк Ю.Є. Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Мoodle / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк / Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 64 с. http://dc.nmu.org.ua/moodle//course/category.php?id=28.

Хомяк Ю.Є. Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / А.В. Зуска, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с.

Трегуб Ю.Є. Основи теорії спотворень : навч. посіб. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 96 с.

Трегуб Ю.Є. Основи теорії спотворень : навч. посіб. 2-ге вид. доп. і виправл. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 110 с.

  Проводить лабораторні заняття з навчальних дисциплін

Картографія

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Моніторинг та охорона земель

Геоінформаційні технології в кадастрових системах

 


 
 
 

 


 


© 2006-2018 Інформація про сайт