Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ТОПОГРАФІЯ

1. Предмет і задачі топографії. 

2. Топографічні карти і плани

2.1 Визначення карт та планів

2.2 Масштаби та їх точність; 

2.3 Основні властивості картографічного зображення земної поверхні, вимоги до нього; 

2.4 Математична основа; 

2.5 Розграфлення і номенклатура топографічних карт і планів; 

2.6 Картографічні умовні знаки; 

2.7 Зображення об’єктів і рельєфу місцевості; поняття про картографічну генералізацію; 

2.8 Повнота, достовірність і точність топографічних карт;

2.9 Точність вимірювань по картах. 

3. Вирішення задач по топографічних картах і планах. 

4. Зйомка місцевості (загальні положення, вимоги): 

4.1 Теодолітна зйомка; 

4.2 Тахеометрична зйомка; 

4.3 Мензульна зйомка; 

4.4 Поздовжнє інженерно-технічне нівелювання; 

4.5 Нівелювання поверхні.

© 2006-2018 Інформація про сайт