Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

1. Основи землевпорядкування.

1.1 Загальні поняття про землеустрій:

- поняття, мета та завдання землеустрою;

- зміст землеустрою;

- розгляд і затвердження землевпорядної документації;

- зміст проекту землеустрою,

- підстави для складання проекту землеустрою;

- склад технічної документації із землеустрою.

1.2 Роль земельно – кадастрової інформації в землеустрої.

1.3 Правові основи землевпорядкування і кадастру.

1.4 Історичні аспекти земельних відносин та землевпорядкування.

1.5 Суть, завдання та зміст землевпорядкування.

1.6 Види та форми землевпорядкування.

1.7 Стадії землевпорядних робіт.

1.8 Комплекс землевпорядних робіт сучасності.

1.9 Роль землевпорядкування в організації раціонального використання та охорони земель.

1.9.1 Системи і способи використання сільськогосподарських угідь :

- система використання ріллі;

- система і способи використання кормових угідь;

- сінокосне використання кормових угідь;

- сінокосно - пасовищне використання кормових угідь.

1.9.2 Основи впорядкування територій землекористувань:

- суть та елементи впорядкування територій землекористувань;

- формування землекористувань сільськогосподарських підприємств;

- суть, склад та структура сільськогосподарських підприємств;

1.9.3 Основи організації та впорядкування сівозміни у сільськогосподарських підприємствах:

- поняття про сівозміни та їх значення в сільському господарстві;

- класифікація сівозмін;

- завдання, зміст і методика організації сівозмін;

- порядок проектування сівозмін.

1.10 Роботи по формуванню територій та встановленню (зміні) меж.

1.11 Землевпорядкування міст.

1.12 Роботи по відведенню земель для державних та громадських потреб.

1.13 Виконання вишукувальних робіт.

1.14 Інформаційне та картографічне забезпечення землевпорядних робіт.

1.15 Контроль за використанням та охороною земель:

- завдання та зміст охорони земель,

- задачі землевпорядної служби щодо контролю за використанням та охороною земель.

2. Принципи сучасного землевпорядкування 

© 2006-2018 Інформація про сайт