Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

1. Предмет, принципи та система земельного права.

1.1 Предмет земельного права та його особливості

1.2 Методи регулювання земельних відносин

2. Земельні правовідносини.

2.1 Поняття та види земельних правовідносин

2.2 Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин

2.3 Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин

3. Джерела земельного права.

3.1 Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права

3.2 Конституція України як системоутворююче джерело земельного права

3.3 Закони як джерела земельного права

3.4 Підзаконні акти як джерела земельного права

4. Правовий режим земель України.

5. Право власності на землю.

5.1 Загальна характеристика права власності на землю

5.2 Форми права власності на землю

5.3 Суб’єкти та об’єкти права власності на землю

5.4 Підстави та порядок виникнення права власності на землю

5.5 Підстави та порядок припинення права власності на землю

5.6 Права та обов’язки власників земельних ділянок

6. Право постійного користування землею.

6.1 Загальна характеристика права землекористування

6.2 Суб’єкти та об’єкти права землекористування

6.3 Виникнення права землекористування

6.4 Права та обов’язки землекористувачів

6.5 Припинення права землекористування

7. Право оренди землі.

8. Гарантії прав на землю.

9. Обмеження прав на землю.

10. Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель

10.1 Встановлення та зміна меж

10.2 Державний земельний кадастр

10.3 Використання техногенно-забруднених, деградованих та малопродуктивних земель.

10.4 Контроль за використанням та охороною земель.

11. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.  

© 2006-2018 Інформація про сайт