Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ

Основи вищої геодезії.

Основні положення теоретичної геодезії. Основні питання розділу. Гравітаційне поле Землі. Рівневі поверхні. Вискова лінія. Геоїд і квазегеоїд. Земний еліпсоїд. Референц-еліпсоїд. Поверхні відносності. Системи координат. Відхилення вискової лінії. Система висот. Редукційна задача в геодезії.

Елементи сфероїдичної геодезії. Геометрія земного еліпсоїда. Основні сфероїдичні функції. Диференціали дуг меридіанів і паралелей. Головні нормальні перетини еліпсоїда, їх радіуси кривизни. Довжини дуг меридіанів і паралелей еліпсоїда. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Обчислення плоских прямокутних координат (х, у) за геодезичними (B, L) і навпаки. Переобчислення координат із однієї системи в іншу.

Основні геодезичні роботи. Державна опорна геодезична мережа. Класичні і сучасні методи побудови планових і висотних мереж. Принципи побудови, щільність пунктів, точність вимірювань. Організація виконання комплексу геодезичних робіт. Проектування. Побудова. Високоточні кутові, лінійні вимірювання. Високоточне нівелювання. Камеральна обробка результатів вимірювань в планових і висотних мережах. Спеціальні геодезичні побудови (геодинамічні полігони, тощо).

© 2006-2018 Інформація про сайт