Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ГЕОДЕЗИЯ

Геодезія

У результаті вивчення дисципліни фахівець (бакалавр) знає:

- основи геодезії: предмет та її основні теоретичні та практичні завдання; визначення положень точок земної поверхні; фігуру реальної Землі та її моделі; зображення земної поверхні; системи координат і висот, що застосовуються в геодезії, зв'язок між ними; орієнтування ліній; вирішення головних геодезичних задач на площині;

- основи вимірювань основних геодезичних величин: кутів, довжин ліній і перевищень, їх геометричну сутність; геометричні вимоги до вимірювальної апаратури; способи вимірювань, їх порівняльну оцінку; основні джерела помилок вимірювань, заходи ослаблення їх впливу на результат; методики і технології вимірювань;

- опорні геодезичні мережі: принцип побудови; класифікацію; методи побудови; організацію робіт; проектування і побудова геодезичних планових і висотних мереж згущення, знімальних мереж; попередню обробку результатів вимірювань, оцінку їх якості; способи спрощеного зрівнювання геодезичних побудов; обчислення остаточних результатів, оцінку їх точності.

 У результаті вивчення дисципліни фахівець (бакалавр) уміє:

- вирішувати пряму і зворотну геодезичні задачі на площині;

- виконувати основні повірки вимірювальної апаратури;

- вимірювати кути, довжини ліній і перевищення різними способами, обчислювати кінцеві результати вимірювань;

- будувати на місцевості і виконувати вимірювання в елементарних геодезичних побудовах та мережах згущення і знімальних мережах;

- виконувати попередню обробку результатів вимірювань і оцінювати їх якість;

- Зрівнювати вимірювання в геодезичних побудовах спрощеними способами, обчислювати остаточні результати, оцінювати їх точність;

- визначати положення окремих пунктів прямими і зворотними засічками.

© 2006-2018 Інформація про сайт