Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БАБІЙ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

babiy.jpg

Дата народження

19 липня 1979 р. (м. Червонопартизанськ Луганської обл.)

Посади та доручення

- доцент кафедри геодезії

- старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

- член вченої ради Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

- член Молодіжної секції ЦК профспілки працівників НАН України

- член профкому Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

Адреса

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19, кім. 7/1107

Телефони

+38 056 373-07-20, +38 0562 46-97-56

Вища освіта

Національна гірнича академія України (1996-2001)

кваліфікація – гірничий інженер

Аспірантура

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України (2001-2004)

Науковий ступень

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – «Маркшейдерія» (2005 р.)

Тема дисертації «Взаємозв’язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів

Захист у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (2005 р.)

Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Почесна грамота профспілки працівників НАН України (2011 р.)

Подяка голови Жовтневої районної у м. Дніпропетровськ ради (2011 р.)

Премія Національної академії наук України для молодих вчених (2005 р.)

Гранд Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2009-2010 рр.)

Наукові публікації

(35 статей, 2 монографії), зокрема основні:

- Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах / К.: Наукова думка, 2011. - 184 с.

- Четверик М.С., Бабий Е.В., Медведева О.А., Сарвас Н.М. Электрометрическая диагностика массива горных пород, подверженного оползневым процессам при открытой разработке // Геотехническая механика. Межвед. сб. научн. трудов.- Днепропетровск:- 2011. - Вып. 95. – С. 155-161.

- Бабий Е.В. Теоретическое обоснование взаимосвязи производственных мощностей карьера и обогатительной фабрики при технологиях открытой добычи руд // Геотехническая механика. Межвед. сб. научн. трудов.- Днепропетровск:- 2011. - Вып. 92. - С. 36-46.

- Четверик М.С., Бабий Е.В., Бубнова Е.А., Гаврюк Г.Ф. Определение оседаний земной поверхности при водопонижении, обезвоживании водоносных горизонтов // Металлургическая и горнорудная промышленность.- Днепропетровск, 2003.- № 6.- С. 74-76.

Патенти

2 патенти та 1 заявка на патент

Читає лекції з навчальних дисциплін

Комплексна оцінка землі та нерухомості

Фінансово-економічна діяльність


© 2006-2018 Інформація про сайт