НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

п/п

Наименование

Название издательства

Фамилии соавторов

І. Научные и учебно-методические работы, опубликованные до защиты дисертации

1.

Определение средних квадратических ошибок координат точек ЦММ при трехмерном аффинном преобразовании

Науково-методична конференція “Комп’ютерні технології в організації та проведенні навчального процесу в технічному ВУЗі”, 10-12 жовтня 1995 р. – Київ, 1995. – С. 80.

Староверов В.С.

2.

Оценка точности трехмерного аффинного преобразования координат точки на проективную плоскость

РЖ “Депоновані наукові роботи ДНТБ України”, Київ, 1997, № 1, 233.

3.

Расчет точности определения параметров трехмерного аффинного преобразования координат точки с проективной плоскости в исходную систему координат

РЖ “Депоновані наукові роботи ДНТБ України”, Київ, 1997, № 1, 323.

4.

Задачи трехмерного аффинного преобразования элементов геодезических построений на проективную плоскость и оценка точности их определения

РЖ “Депоновані наукові роботи ДНТБ України”, Київ, 1997, № 1, 324.

5.

Трехмерное аффинное преобразование элементов геодезических построений с проективной плоскости в исходную систему координат

РЖ “Депоновані наукові роботи ДНТБ України”, Київ, 1997, № 1, 332.

6.

Исследование влияния параметров трехмерного преобразования координат точек в ГИС и ЦММ

Всеукраинская научно-техническая конференция “Современные пути развития маркшейдерско-геодезических работ на базе передового отечественного и зарубежного опыта”, 21-23 мая 1997 г. – Дн-ск, РВК НГАУ, 1997. – С. 145-149.

7.

Построение математической модели оценки точности обратного трехмерного преобразования координат с картинной плоскости в исходную систему координат

Всеукраинская научно-техническая конференция “Современные пути развития маркшейдерско-геодезических работ на базе передового отечественного и зарубежного опыта”, 21-23 мая 1997 г. – Дн-ск, РВК НГАУ, 1997. – С. 150-152.

8.

До виконання оцінки точності підрахунку об’ємів при візуалізації тривимірних перетворень координат в ГІС

ІІІ Всеукраїнська конференція з геоінформаційних технологій “Теорія, технологія, впровадження ГІС”, 3-6 листопада 1997 р. – Київ, 1997. – С. 105-106.

9.

Побудова математичної моделі оцінки точності зворотного тривимірного перетворення координат з картинної площини у вихідну систему координат та її дослідження

Інженерна геодезія. – 1997. – № 38. – С. 103-107.

10.

Створення математичної моделі оцінки точності тривимірного перетворення функцій координат на картинну площину

Інженерна геодезія. – 1997. № 38. – С. 108-111.

11.

Оцінка точності тривимірного аффіного перетворення координат точки на проективну площину та візуалізації просторових об’єктів

Вісник геодезії та картографії. – 1997. № 1 (7). – С. 66-71.

ІІ. Научные и учебно-методические работы, опубликованные после защиты дисертации

12.

Деякі результати досліджень візуалізації тривимірного перетворення координат для підрахунку об’єму геометричних тіл при геодезично-маркшейдерських вимірах

Інженерна геодезія – 1998. – Вип. 39. С. 113-117.

13.

Точность назначения точки на экране монитора

Сборник научных трудов НГАУ. – 1999. – № 7, т. 2. – С. 58-60.

14.

Влияние корреляции между координатами точек на их средние квадратические ошибки при построении цифровой модели местности

Сборник научных трудов НГАУ. – 2000. – № 10. – С. 143-147.

15.

Підготовка спеціалістів із землевпорядкування та кадастру в Національній гірничій академії України

Науково-практична конференція “Вища освіта і система праці”, 14 лютого 2002 р., Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2002. – С. 69-70.

16.

Создание и применение базовой станции в г. Днепропетровске

Тезисы докладов ІІ научно-практической конференции «Применение GPS в Украине», Харьков, 12-14 июня 2002 г. – С. 17-19.

17.

Точність побудови моделей топографічних поверхонь

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2003. – С. 189-194.

Ткаченко Л.В.

18.

Влияние ошибок округления координат углов поворотов границ земельных участков на точность определения их площадей

Інженерна геодезія. – 2003. – Вип. 49. – С. 193-201.

Рябчий В.А.

19.

Використання сучасних геодезичних приладів та технологій у навчальному процесі (Рябчій В.А.)

Національне картографування: „Стан, проблеми та перспективи розвитку”. – Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – С. 279-280.

Шилов О.В.

20.

Вплив параметрів моделювання топографічних поверхонь

Національне картографування: „Стан, проблеми та перспективи розвитку”. – Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – С. 280-283.

Ткаченко Л.В.

21.

Відновлення геодезичних мереж міст

Вісник геодезії та картографії. – 2003. – № 2 (29). – С. 22-24.

Рябчій В.А.

22.

Проблемы применения современного электронного и спутникового радионавигационного оборудования в геодезических, маркшейдерских и землеустроительных работах

Сборник научных трудов НГУ. – 2003. – № 17, т. 1. – С. 475-749.

Рябчій В.А.

23.

До питання реконструкції геодезичної мережі м. Дніпропетровська

Збірник матеріалів ІХ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технології, Алушта, 6-11 вересня 2004 р. – С. 67-68.

Рябчій В.А.

24.

Функції та геоінформаційне забезпечення інтелектуальних транспортних систем

Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 3 (34). – С. 71-79.

Карпінський Ю.О.,

Лященко А.А., Кібець О.О.

25.

Проект програми реконструкції геодезичної мережі Дніпропетровська

Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 9. – С. 41-45.

Рябчій В.А.

26.

О свойствах случайных ошибок

Інженерна геодезія. – 2005. – Вип. 51. – С. 236-239.

Рябчий В.А.

27.

Реконструкція геодезичних мереж міст

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, 2005. Вип. ІІ. – С. 49-53.

Рябчій В.А.

28.

Тенденції та проблеми розвитку інтелектуальних транспортних систем

Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 9. – С. 54-60.

Карпінський Ю.О.,

Лященко А.А., Рябчій В.А.

29.

Установлення меж земельних ділянок малих об’єктів нерухомості

Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 173-177.

Рябчій В.А.,

Янкін О.Є.

30.

Проблема стиковки меж суміжних земельних ділянок у черговому кадастровому плані міста

Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 32-36.

Рябчій В.А.

31.

Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч 3 А. Настільна книга здобувача.

Д: Національний гірничий університет, 2009. – 120 с.

Кірін Р.С.,

Бешта О.С.

32.

Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч 3 Б. Настільна книга здобувача.

Д: Національний гірничий університет, 2009. – 127 с.

Кірін Р.С.,

Бешта О.С.

33.

Проблема установления границ смежных земельных участков при их приватизации

Материалы V Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 18-19 ноября 2009 г. – С. 175-178.

Рябчій В.А.

34.

Сучасні проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь у містах та шляхи їх вирішення

Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 12. – С. 36-40.

Рябчій В.А.

35.

Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2010. Вип. І (19). – С. 103-106.

Рябчій В.А., Кашина Н.С.

36.

История кафедры геодезии Национального горного университета

Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25-26 мая 2010 г. – С. 175-178.

Бондарук О.Г., Рябчій В.А.

37.

Национальный горный университет

Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25-26 мая 2010 г. – С. 175-178.

Бондарук О.Г., Рябчій В.А.

38.

Пропозиції щодо перевірки відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі згідно з державним актом на право власності

Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 56. – С. 111-120.

Рябчій В.А., Кашина Н.С.

39.

Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204-208.

Рябчій В.А., Янкін О.Є.

40.

Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28-30 жовтня 2010 р. С. 20-23.

Трегуб М.В.

41.

Пропозиціїщодо визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторнихгеодезичних вимірів

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28-30 жовтня 2010 р. С. 58-61.

Рябчій В.А.

42.

Дослідження впливу рельєфу при визначенні площ великих земельних ділянок

Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 73-79.

Трегуб М.В.

43.

Аналіз змісту і призначення кадастрового плану

Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», Київ, 19-21 квітня 2011 р., т. ІV. С. 28.24-28.30.

Рябчій В.А., Бойко О.Л.

44.

Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», Київ, 19-21 квітня 2011 р. т. ІV. С. 28.31-28.35.

Трегуб М.В., Бойко О.Л.

45.

Шляхи вирішення проблеми невідповідності фактичної площі земельної ділянки з даними її технічного паспорту

Матеріали науково-практичної конференції «Нові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій», Київ, 10-13 травня 2011 р. С. 14-16.

Рябчій В.А.

46.

Про досвід підвищення кваліфікації на кафедрі геодезії

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. С. 176-177.

Рябчій В.А.

47.

Практична підготовка майбутніх інженерів-землевпорядників

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. С. 177.

Рябчій В.А.

48.

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136-142.

Трегуб М.В.

49.

Склад і зміст кадастрового плану

Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 2 (71). – С. 33-37.

Рябчій В.А.,

Василенко А.М

50.

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок в різних типах населених пунктів

Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 136-142.

Рябчій В.А., Трегуб М.В.

51.

Склад і зміст технічного паспорту земельної ділянки

Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 6 (75). – С. 33-37.

Рябчій В.А.

52.

Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки

Інженерна геодезія. – 2011. – Вип. 57. – С. 111-120.

Рябчій В.А.

53.

Аналіз змісту нормативно-правових актів України стосовно деяких термінів та їх тлумачення

Інженерна геодезія. – 2011. – Вип. 58. – С. 111-120.

Рябчій В.А., Ю.Є. Хомяк

54.

Обґрунтування принципу найменших квадратів

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2012. Вип. І (23). – С. 204-208.

Рябчій В.А.

ІІІ. Авторские свидетельства, патенты

55.

Пристрій контролю точності положення елементів інженерної споруди

Деклараційний патент на корисну модель № 16630 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Крисенко М.В., Шульц Р.В.

56.

Пристрій контролю точності положення елементів споруди

Деклараційний патент на корисну модель № 16631 від 15.08.2006 р. Бюл. № 8.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Крисенко М.В., Шульц Р.В.

57.

Пристрій для контролю положення елементів інженерної споруди

Патент на винахід № 82247 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Крисенко М.В., Шульц Р.В.

58.

Пристрій для контролю положення елементів споруди

Патент на винахід № 82248 від 25.03.2008 р. Бюл. № 6.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Крисенко М.В., Шульц Р.В.

ІV. Основные учебно-методические работы

59.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Математична обробка ряду рівноточних вимірювань однієї величини” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа"

Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000.

Рябчій В.А.

Бондарук О.Г.

60.

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Математична обробка ряду нерівноточних вимірювань однієї величини” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа"

Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000.

Рябчій В.А.

Бондарук О.Г.

61.

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Обчислення середніх квадратичних помилок функцій виміряних величин” з дисципліни “Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань” для студентів спеціальності 7.090307 "Маркшейдерська справа"

Дніпропетровськ: РВК НГАУ, 2000.

Рябчій В.А.

62.

Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais)

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002.

Antipenko G.

63.

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Обчислення помилок аргументів за заданою помилкою функції” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”

Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2003.

Рябчій В.А.

64.

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Оцінка точності за різницями подвійних рівноточних вимірів” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”

Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2003.

Рябчій В.А.

65.

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Оцінка точності за різницями подвійних нерівноточних вимірів” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”

Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2003.

Рябчій В.А.

66.

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Обчислення зворотних ваг функцій” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”

Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2003.

Рябчій В.А.

67.

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Помилки округлень” з дисципліни „Математична обробка результатів вимірів” для студентів напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” і спеціальності 7.090307 „Маркшейдерська справа”

Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2003.

Рябчій В.А.

68.

Теорія похибок вимірювань

(гриф МОН України)

Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Рябчій В.А.

69.

Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space

Д.: Національний гірничий університет, 2008.

http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top

Рябчій В.А.

70.

Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України)

Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Рябчій В.А.

71.

Дистанційний курс «Історія розвитку системи управління земельними ресурсами в Україні» з дисципліни «Управління земельними ресурсами», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space

Д.: Національний гірничий університет, 2010.

http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top

Рябчій В.А.

72.

Дистанційний курс «Геоінформаційні технології в міських кадастрових системах» з дисципліни «Геоінформаційні технології в кадастрових системах», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space

Д.: Національний гірничий університет, 2010.

http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top

Рябчій В.А.


© 2006-2018 Інформація про сайт